Experiment polític: Un Cavall de Troia per a les eleccions del 25M
Otra Democracia Es Posible
Outra Democracia É Posible

Accedeix a la teva pàgina personal
logo-lit (1K)
una altra democràcia és possible
http://otradem.net

dot_gris (1K) Presentació
dot_gris (1K) Fòrum
dot_gris (1K) Candidatures
dot_gris (1K) Programes electorals
dot_gris (1K) Materials de campanya
dot_gris (1K) Més enllà del 25-M
dot_gris (1K) Preguntes freqüents
dot_gris (1K) Enllaços recomanats
dot_gris (1K) COM PARTICIPAR

Valencia WebHome - darrers canvis

Statistics for Valencia Web

Month: Topic
views:
Topic
saves:
File
uploads:
Most popular
topic views:
Top contributors for
topic save and uploads:
2017-11 9
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebSearch
WebHome
WebPreferences
WebChanges
WebNotify
 
2017-10 50
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
14 WebChanges
  9 WebSearch
  9 WebHome
  4 WebPreferences
  4 WebIndex
  3 WebNotify
  3 WebSearchAdvanced
  3 WebTopicList
  1 WebLeftBar
 
2017-09 41
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
11 WebChanges
  8 WebSearch
  7 WebPreferences
  5 WebNotify
  3 WebHome
  2 WebIndex
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebTopicList
  1 WebLeftBar
 
2017-08 40
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebSearch
WebChanges
WebPreferences
WebNotify
WebIndex
WebTopicList
WebLeftBar
WebSearchAdvanced
 
2017-07 23
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebSearch
WebChanges
WebHome
WebPreferences
WebSearchAdvanced
WebNotify
WebIndex
WebLeftBar
WebTopicList
 
2017-06 65
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
16 WebHome
11 WebSearch
  9 WebChanges
  7 WebNotify
  6 WebPreferences
  6 WebLeftBar
  4 WebTopicList
  3 WebSearchAdvanced
  3 WebIndex
 
2017-05 71
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
14 WebHome
13 WebChanges
  9 WebNotify
  9 WebSearch
  6 WebSearchAdvanced
  6 WebPreferences
  5 WebIndex
  5 WebLeftBar
  4 WebTopicList
 
2017-04 89
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
18 WebHome
15 WebTopicList
13 WebNotify
12 WebIndex
  7 WebSearch
  7 WebChanges
  6 WebPreferences
  6 WebSearchAdvanced
  5 WebLeftBar
 
2017-03 118
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
22 WebHome
16 WebPreferences
16 WebSearch
13 WebChanges
13 WebNotify
11 WebTopicList
10 WebSearchAdvanced
  9 WebLeftBar
  8 WebIndex
 
2017-02 1
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebLeftBar  
2017-01 13
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebChanges
WebTopicList
WebPreferences
WebSearch
WebNotify
WebSearchAdvanced
 
2016-12 26
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebChanges
WebNotify
WebSearchAdvanced
WebTopicList
WebSearch
WebPreferences
WebLeftBar
 
2016-11 45
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
16 WebChanges
  9 WebSearch
  8 WebHome
  5 WebPreferences
  4 WebSearchAdvanced
  1 WebLeftBar
  1 WebNotify
  1 WebIndex
 
2016-10 60
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
19 WebChanges
19 WebHome
  8 WebSearchAdvanced
  6 WebSearch
  2 WebTopicList
  2 WebLeftBar
  2 WebNotify
  1 WebIndex
  1 WebPreferences
 
2016-09 41
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
10 WebChanges
  8 WebHome
  6 WebSearch
  6 WebSearchAdvanced
  4 WebPreferences
  2 WebNotify
  2 WebLeftBar
  2 WebIndex
  1 WebTopicList
 
2016-08 59
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
18 WebChanges
15 WebHome
  5 WebNotify
  5 WebSearchAdvanced
  4 WebTopicList
  4 WebLeftBar
  3 WebSearch
  3 WebIndex
  2 WebPreferences
 
2016-07 32
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
10 WebSearch
10 WebHome
  4 WebPreferences
  3 WebSearchAdvanced
  3 WebChanges
  1 WebIndex
  1 WebTopicList
 
2016-04 45
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
22 WebHome
  8 WebChanges
  4 WebPreferences
  3 WebNotify
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebTopicList
  2 WebSearch
  2 WebIndex
 
2016-03 21
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
12 WebHome
  3 WebSearch
  2 WebSearchAdvanced
  1 WebTopicList
  1 WebChanges
  1 WebIndex
  1 WebLeftBar
 
2016-01 145
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
41 WebChanges
37 WebHome
16 WebNotify
12 WebPreferences
  9 WebSearch
  9 WebSearchAdvanced
  8 WebIndex
  7 WebLeftBar
  6 WebTopicList
 
2015-12 55
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
23 WebHome
11 WebChanges
  5 WebPreferences
  4 WebSearch
  4 WebNotify
  3 WebSearchAdvanced
  2 WebTopicList
  2 WebIndex
  1 WebLeftBar
 
2015-11 91
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
25 WebHome
18 WebChanges
10 WebNotify
  9 WebIndex
  8 WebSearch
  7 WebLeftBar
  6 WebPreferences
  5 WebSearchAdvanced
  3 WebTopicList
 
2015-10 112
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
41 WebHome
21 WebChanges
13 WebPreferences
  9 WebSearch
  9 WebNotify
  7 WebIndex
  6 WebSearchAdvanced
  5 WebTopicList
  1 WebLeftBar
 
2015-09 26
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebNotify
WebChanges
WebSearch
WebTopicList
WebIndex
WebPreferences
WebSearchAdvanced
WebLeftBar
 
2015-07 0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
   
2015-06 47
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
18 WebSearch
13 WebChanges
  9 WebHome
  4 WebSearchAdvanced
  2 WebLeftBar
  1 WebNotify
 
2015-05 109
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
33 WebChanges
25 WebSearch
23 WebHome
  8 WebSearchAdvanced
  6 WebLeftBar
  4 WebNotify
  4 WebPreferences
  3 WebTopicList
  3 WebIndex
 
2015-04 117
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
45 WebSearch
42 WebHome
  7 WebChanges
  5 WebTopicList
  5 WebNotify
  4 WebSearchAdvanced
  4 WebLeftBar
  3 WebIndex
  2 WebPreferences
 
2015-03 70
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
27 WebHome
13 WebSearch
10 WebChanges
  5 WebNotify
  4 WebLeftBar
  3 WebTopicList
  3 WebIndex
  3 WebPreferences
  2 WebSearchAdvanced
 
Dec 2014 33 0 0   9 WebHome
  9 WebChanges
  4 WebSearch
  2 WebIndex
  2 WebNotify
  2 WebPreferences
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebTopicList
  1 WebRss
  1 WebStatistics
  1 WebLeftBar
 
Nov 2014 16 0 0   8 WebHome
  3 WebChanges
  2 WebRss
  1 WebNotify
  1 WebTopicList
  1 WebIndex
 
Oct 2014 40 0 0  25 WebHome
  6 WebSearch
  2 WebChanges
  1 WebTopicList
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebStatistics
  1 WebNotify
  1 WebRss
  1 WebPreferences
  1 WebLeftBar
 
Sep 2014 25 0 0  10 WebHome
  5 WebSearch
  3 WebChanges
  2 WebIndex
  2 WebRss
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebPreferences
  1 WebLeftBar
 
Aug 2014 90 0 0  22 WebHome
 18 WebSearch
 13 WebIndex
  8 WebChanges
  6 WebTopicList
  6 WebStatistics
  5 WebRss
  5 WebNotify
  4 WebPreferences
  2 WebLeftBar
  1 WebSearchAdvanced
 
Jul 2014 103 0 0  29 WebHome
 20 WebChanges
 16 WebSearch
  9 WebTopicList
  9 WebStatistics
  5 WebSearchAdvanced
  4 WebNotify
  4 WebPreferences
  3 WebIndex
  3 WebLeftBar
  1 WebRss
 
Jun 2014 23 0 0   9 WebHome
  5 WebSearch
  2 WebNotify
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebIndex
  2 WebChanges
  1 WebStatistics
 
May 2014 67 0 0  16 WebHome
 15 WebSearch
  9 WebChanges
  5 WebTopicList
  5 WebIndex
  5 WebNotify
  4 WebStatistics
  3 WebLeftBar
  2 WebRss
  2 WebPreferences
  1 WebSearchAdvanced
 
Feb 2014 18 0 0   7 WebHome
  3 WebSearch
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebTopicList
  1 WebIndex
  1 WebRss
  1 WebStatistics
  1 WebNotify
  1 WebPreferences
  1 WebChanges
 
Dec 2013 10 0 0   4 WebHome
  1 WebSearch
  1 WebStatistics
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebNotify
  1 WebIndex
  1 WebChanges
 
Nov 2013 42 0 0  15 WebHome
  9 WebChanges
  6 WebSearch
  3 WebIndex
  2 WebStatistics
  2 WebNotify
  2 WebPreferences
  1 WebTopicList
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebLeftBar
 
Oct 2013 35 0 0  15 WebHome
  5 WebSearch
  5 WebChanges
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebIndex
  2 WebNotify
  2 WebPreferences
  2 WebLeftBar
 
Sep 2013 35 0 0   7 WebHome
  4 WebIndex
  3 WebSearchAdvanced
  3 WebSearch
  3 WebNotify
  3 WebStatistics
  3 WebRss
  3 WebChanges
  2 WebTopicList
  2 WebPreferences
  2 WebLeftBar
 
Aug 2013 54 0 0  12 WebHome
  9 WebChanges
  5 WebSearchAdvanced
  5 WebTopicList
  5 WebRss
  4 WebIndex
  4 WebNotify
  3 WebStatistics
  3 WebPreferences
  3 WebLeftBar
  1 WebSearch
 
Jul 2013 23 0 0   6 WebHome
  3 WebTopicList
  3 WebSearch
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebIndex
  2 WebPreferences
  1 WebRss
  1 WebStatistics
  1 WebNotify
  1 WebLeftBar
  1 WebChanges
 
Jun 2013 3 0 0   1 WebTopicList
  1 WebHome
  1 WebIndex
 
Apr 2013 47 0 0  16 WebHome
  6 WebChanges
  5 WebIndex
  5 WebNotify
  3 WebStatistics
  3 WebSearch
  3 WebPreferences
  2 WebTopicList
  2 WebLeftBar
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebRss
 
Mar 2013 12 0 0   5 WebHome
  3 WebNotify
  1 WebSearch
  1 WebIndex
  1 WebPreferences
  1 WebChanges
 
Feb 2013 8 0 0   2 WebRss
  2 WebHome
  2 WebChanges
  1 WebTopicList
  1 WebSearchAdvanced
 
Jan 2013 13 0 0   4 WebHome
  2 WebTopicList
  2 WebStatistics
  2 WebChanges
  1 WebRss
  1 WebIndex
  1 WebPreferences
 
Dec 2012 23 0 0   4 WebSearch
  4 WebStatistics
  2 WebTopicList
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebHome
  2 WebRss
  2 WebNotify
  2 WebChanges
  1 WebIndex
  1 WebPreferences
  1 WebLeftBar
 
Nov 2012 22 0 0  13 WebHome
  4 WebChanges
  1 WebNotify
  1 WebTopicList
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebStatistics
  1 WebPreferences
 
Oct 2012 3 0 0   2 WebHome
  1 WebIndex
 
Sep 2012 18 0 0   7 WebChanges
  2 WebHome
  2 WebSearch
  2 WebRss
  1 WebTopicList
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebNotify
  1 WebStatistics
  1 WebLeftBar
 
Jul 2012 1 0 0   1 WebHome  
Jun 2012 6 0 0   2 WebSearch
  1 WebNotify
  1 WebHome
  1 WebIndex
  1 WebPreferences
 
Apr 2012 14 0 0   7 WebChanges
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebNotify
  2 WebIndex
  1 WebSearch
 
Mar 2012 14 0 0   5 WebHome
  4 WebIndex
  2 WebChanges
  1 WebSearch
  1 WebRss
  1 WebStatistics
 
Feb 2012 4 0 0   1 WebTopicList
  1 WebIndex
  1 WebLeftBar
  1 WebChanges
 
Jan 2012 8 0 0   3 WebHome
  2 WebIndex
  1 WebSearch
  1 WebPreferences
  1 WebLeftBar
 
Dec 2011 16 0 0   8 WebHome
  3 WebIndex
  2 WebSearch
  1 WebStatistics
  1 WebRss
  1 WebChanges
 
Nov 2011 17 0 0   3 WebIndex
  3 WebRss
  3 WebLeftBar
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebHome
  1 WebTopicList
  1 WebStatistics
  1 WebPreferences
  1 WebChanges
 
Oct 2011 25 0 0   6 WebHome
  5 WebIndex
  3 WebChanges
  2 WebTopicList
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebRss
  2 WebNotify
  1 WebSearch
  1 WebStatistics
  1 WebPreferences
 
Sep 2011 9 0 0   3 WebIndex
  1 WebRss
  1 WebStatistics
  1 WebSearch
  1 WebNotify
  1 WebHome
  1 WebPreferences
 
Aug 2011 18 0 0   3 WebHome
  3 WebIndex
  2 WebSearch
  2 WebRss
  2 WebLeftBar
  2 WebChanges
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebStatistics
  1 WebNotify
  1 WebPreferences
 
Jul 2011 26 0 0   8 WebHome
  2 WebTopicList
  2 WebIndex
  2 WebNotify
  2 WebSearch
  2 WebStatistics
  2 WebPreferences
  2 WebChanges
  2 WebLeftBar
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebRss
 
Jun 2011 17 0 0   8 WebHome
  6 WebChanges
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebSearch
  1 WebNotify
 
May 2008 34 0 0  15 WebHome
  6 WebChanges
  4 WebNotify
  4 WebSearch
  1 WebTopicList
  1 WebIndex
  1 WebStatistics
  1 WebPreferences
  1 WebLeftBar
 
Mar 2008 14 0 0   5 WebHome
  2 WebSearch
  2 WebLeftBar
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebIndex
  1 WebStatistics
  1 WebPreferences
  1 WebChanges
 
Feb 2008 21 0 0   6 WebHome
  3 WebNotify
  2 WebStatistics
  2 WebPreferences
  2 WebChanges
  1 WebTopicList
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebIndex
  1 WebRss
  1 WebSearch
  1 WebLeftBar
 
Jan 2008 47 0 0   9 WebStatistics
  8 WebHome
  6 WebTopicList
  5 WebPreferences
  4 WebNotify
  4 WebChanges
  3 WebIndex
  3 WebSearch
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebRss
  1 WebLeftBar
 
Dec 2007 66 0 0  13 WebStatistics
 12 WebHome
 10 WebNotify
  9 WebTopicList
  8 WebPreferences
  4 WebSearchAdvanced
  4 WebChanges
  3 WebSearch
  2 WebIndex
  1 WebRss
 
Oct 2007 24 0 0  15 WebHome
  4 WebNotify
  2 WebTopicList
  2 WebPreferences
  1 WebStatistics
 
Sep 2007 25 0 0   7 WebHome
  5 WebStatistics
  3 WebTopicList
  3 WebNotify
  3 WebPreferences
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebIndex
  1 WebLeftBar
  1 WebChanges
 
Aug 2007 90 0 0  29 WebHome
 15 WebStatistics
 10 WebChanges
  8 WebSearch
  7 WebPreferences
  6 WebIndex
  4 WebTopicList
  4 WebRss
  3 WebNotify
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebLeftBar
 
Nov 2006 975 0 0 793 WebStatistics
 97 WebHome
 14 WebIndex
 13 WebSearch
 12 WebNotify
  9 WebPreferences
  9 WebChanges
  8 WebSearchAdvanced
  8 WebTopicList
  8 WebRss
  4 WebLeftBar
 
Oct 2006 1170 0 0 1025 WebStatistics
 54 WebHome
 28 WebSearch
 14 WebNotify
 12 WebPreferences
  8 WebSearchAdvanced
  8 WebIndex
  8 WebChanges
  6 WebTopicList
  4 WebRss
  3 WebLeftBar
 
Sep 2006 244 0 0 110 WebHome
 73 WebStatistics
 12 WebSearch
  9 WebRss
  9 WebNotify
  8 WebIndex
  6 WebPreferences
  5 WebTopicList
  5 WebSearchAdvanced
  4 WebLeftBar
  3 WebChanges
 
Aug 2006 1126 1 0 969 WebStatistics
 94 WebHome
 11 WebNotify
  9 WebTopicList
  9 WebChanges
  8 WebIndex
  8 WebPreferences
  7 WebRss
  5 WebSearch
  4 WebSearchAdvanced
  2 WebLeftBar
  1 TWikiGuest
Jul 2006 413 0 0 236 WebStatistics
 95 WebHome
 15 WebIndex
 13 WebRss
 11 WebPreferences
 10 WebNotify
  7 WebSearch
  7 WebChanges
  7 WebLeftBar
  6 WebSearchAdvanced
  6 WebTopicList
 
Jun 2006 512 0 0 339 WebStatistics
 83 WebHome
 19 WebIndex
 15 WebChanges
 11 WebTopicList
 10 WebSearch
  9 WebNotify
  8 WebPreferences
  7 WebSearchAdvanced
  7 WebRss
  4 WebLeftBar
 
May 2006 728 2 0 506 WebStatistics
110 WebHome
 20 WebIndex
 15 WebChanges
 14 WebTopicList
 14 WebRss
 12 WebPreferences
 11 WebNotify
 10 WebSearch
  8 WebSearchAdvanced
  8 WebLeftBar
  2 TWikiGuest
Apr 2006 454 0 0 249 WebStatistics
 90 WebHome
 22 WebIndex
 16 WebNotify
 16 WebPreferences
 15 WebChanges
 11 WebSearch
 10 WebRss
 10 WebLeftBar
  8 WebSearchAdvanced
  7 WebTopicList
 
Mar 2006 495 0 0 267 WebStatistics
106 WebHome
 25 WebIndex
 24 WebNotify
 20 WebChanges
 12 WebSearch
 11 WebRss
  9 WebTopicList
  8 WebPreferences
  8 WebLeftBar
  5 WebSearchAdvanced
 
Feb 2006 325 0 0 192 WebStatistics
 53 WebHome
 13 WebIndex
 13 WebNotify
 13 WebChanges
 10 WebSearch
 10 WebPreferences
  7 WebSearchAdvanced
  5 WebLeftBar
  4 WebTopicList
  4 WebRss
 
Jan 2006 191 0 0  97 WebStatistics
 25 WebHome
 11 WebIndex
 10 WebSearch
 10 WebNotify
 10 WebPreferences
 10 WebChanges
  6 WebSearchAdvanced
  6 WebRss
  5 WebTopicList
  1 WebLeftBar
 
Dec 2005 109 0 0  59 WebStatistics
 20 WebHome
  6 WebChanges
  5 WebRss
  5 WebNotify
  3 WebIndex
  3 WebPreferences
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebTopicList
  2 WebSearch
  2 WebLeftBar
 
Nov 2005 80 0 0  33 WebStatistics
 16 WebHome
  7 WebChanges
  6 WebNotify
  6 WebIndex
  4 WebPreferences
  3 WebTopicList
  3 WebSearch
  2 WebRss
 
Oct 2005 108 0 0  44 WebStatistics
 18 WebHome
 13 WebPreferences
 10 WebIndex
  7 WebChanges
  5 WebSearch
  4 WebTopicList
  4 WebNotify
  3 WebRss
 
Sep 2005 141 0 0  57 WebStatistics
 37 WebHome
  9 WebNotify
  9 WebIndex
  8 WebPreferences
  6 WebSearch
  6 WebChanges
  5 WebTopicList
  4 WebRss
 
Aug 2005 12 0 0   5 WebHome
  2 WebPreferences
  2 WebIndex
  2 WebChanges
  1 WebSearch
 
Jul 2005 141 0 0  81 WebStatistics
 27 WebHome
  9 WebIndex
  6 WebNotify
  6 WebChanges
  4 WebSearch
  3 WebRss
  3 WebPreferences
  2 WebTopicList
 
Jun 2005 99 0 0  29 WebHome
 28 WebStatistics
 12 WebIndex
  8 WebChanges
  6 WebNotify
  5 WebSearch
  5 WebRss
  4 WebPreferences
  2 WebTopicList
 
May 2005 96 0 0  59 WebStatistics
 10 WebHome
  8 WebIndex
  4 WebTopicList
  4 WebNotify
  3 WebRss
  3 WebPreferences
  3 WebChanges
  2 WebSearch
 
Apr 2005 112 0 0  66 WebStatistics
 14 WebHome
  8 WebIndex
  6 WebRss
  6 WebPreferences
  5 WebChanges
  4 WebTopicList
  2 WebNotify
  1 WebSearch
 
Mar 2005 194 0 0  74 WebStatistics
 36 WebHome
 19 WebPreferences
 15 WebIndex
 13 WebChanges
 11 WebNotify
 10 WebSearch
  8 WebTopicList
  8 WebRss
 
Feb 2005 74 0 0  29 WebStatistics
  9 WebIndex
  8 WebHome
  6 WebRss
  5 WebPreferences
  5 WebNotify
  5 WebChanges
  4 WebTopicList
  3 WebSearch
 
Jan 2005 152 0 0  46 WebHome
 29 WebStatistics
 21 WebChanges
 13 WebPreferences
 12 WebIndex
 10 WebSearch
 10 WebNotify
  7 WebTopicList
  4 WebRss
 
Dec 2004 8 0 0   3 WebHome
  2 WebPreferences
  1 WebStatistics
  1 WebSearch
  1 WebChanges
 
Nov 2004 30 0 0   6 WebHome
  6 WebChanges
  5 WebPreferences
  4 WebSearch
  3 WebStatistics
  2 WebRss
  2 WebIndex
  1 WebTopicList
  1 WebNotify
 
Oct 2004 61 0 0  28 WebStatistics
 10 WebHome
  9 WebChanges
  4 WebSearch
  4 WebPreferences
  4 WebIndex
  2 WebRss
 
Sep 2004 49 0 0  20 WebHome
  9 WebChanges
  4 WebSearch
  4 WebPreferences
  4 WebIndex
  3 WebNotify
  2 WebStatistics
  2 WebRss
  1 WebTopicList
 
Aug 2004 43 0 0  15 WebHome
  7 WebStatistics
  6 WebChanges
  4 WebPreferences
  3 WebSearch
  3 WebNotify
  3 WebIndex
  2 WebRss
 
Jul 2004 66 0 0  23 WebHome
 13 WebChanges
  9 WebPreferences
  7 WebIndex
  5 WebSearch
  3 WebTopicList
  3 WebStatistics
  2 WebNotify
  1 WebRss
 
Jun 2004 21 0 0   6 WebHome
  4 WebChanges
  2 WebSearch
  2 WebRss
  2 WebPreferences
  2 WebIndex
  1 WebTopicList
  1 WebStatistics
  1 WebNotify
 
May 2004 20 0 0   5 WebChanges
  4 WebStatistics
  3 WebRss
  3 WebIndex
  3 WebHome
  2 WebNotify
 
Apr 2004 5 0 0   2 WebIndex
  1 WebStatistics
  1 WebRss
  1 WebHome
 
Mar 2004 129 0 0  54 WebHome
 17 WebChanges
 12 WebPreferences
 11 WebIndex
 10 WebStatistics
  7 WebSearch
  7 WebNotify
  6 WebRss
  5 WebTopicList
 
Feb 2004 74 0 0  23 WebHome
 10 WebChanges
  9 WebPreferences
  8 WebIndex
  7 WebStatistics
  7 WebSearch
  5 WebNotify
  3 WebTopicList
  2 WebRss
 
Jan 2004 73 0 0  21 WebHome
 12 WebChanges
  9 WebStatistics
  9 WebIndex
  7 WebNotify
  5 WebRss
  4 WebTopicList
  4 WebPreferences
  2 WebSearch
 
Dec 2003 38 0 0   8 WebHome
  5 WebStatistics
  5 WebPreferences
  5 WebNotify
  5 WebChanges
  4 WebRss
  3 WebIndex
  2 WebSearch
  1 WebTopicList
 
Nov 2003 132 0 0  28 WebStatistics
 27 WebHome
 17 WebIndex
 13 WebPreferences
 13 WebChanges
 12 WebNotify
  9 WebRss
  8 WebSearch
  5 WebTopicList
 
Oct 2003 73 0 0  20 WebHome
  9 WebIndex
  9 WebChanges
  8 WebStatistics
  8 WebPreferences
  5 WebSearch
  5 WebRss
  5 WebNotify
  4 WebTopicList
 
Sep 2003 74 0 0  28 WebHome
 10 WebChanges
  7 WebStatistics
  7 WebIndex
  6 WebRss
  5 WebSearch
  5 WebNotify
  3 WebTopicList
  3 WebPreferences
 
Aug 2003 36 0 0  14 WebHome
  4 WebStatistics
  4 WebPreferences
  4 WebChanges
  3 WebRss
  3 WebIndex
  2 WebNotify
  1 WebTopicList
  1 WebSearch
 
Jul 2003 69 0 0  30 WebHome
  7 WebChanges
  6 WebIndex
  5 WebSearch
  5 WebPreferences
  5 WebNotify
  4 WebStatistics
  4 WebRss
  3 WebTopicList
 
Jun 2003 79 0 0  44 WebHome
  7 WebChanges
  6 WebSearch
  6 WebPreferences
  5 WebStatistics
  3 WebRss
  3 WebNotify
  3 WebIndex
  2 WebTopicList
 

Notes:

  • Do not edit this topic, it is updated automatically. (You can also force an update)
  • TWikiDocumentation tells you how to enable the automatic updates of the statistics.
  • Suggestion: You could archive this topic once a year and delete the previous year's statistics from the table.

Inici · # · Un projecte promogut per Espiral, Motivats, Demopunk Net i més d'un miler de ciutadans independents.