Experiment polític: Un Cavall de Troia per a les eleccions del 25M
Otra Democracia Es Posible
Outra Democracia É Posible

Accedeix a la teva pàgina personal
logo-lit (1K)
una altra democràcia és possible
http://otradem.net

dot_gris (1K) Presentació
dot_gris (1K) Fòrum
dot_gris (1K) Candidatures
dot_gris (1K) Programes electorals
dot_gris (1K) Materials de campanya
dot_gris (1K) Més enllà del 25-M
dot_gris (1K) Preguntes freqüents
dot_gris (1K) Enllaços recomanats
dot_gris (1K) COM PARTICIPAR

Scolomag WebHome - darrers canvis

Statistics for Scolomag Web

Month: Topic
views:
Topic
saves:
File
uploads:
Most popular
topic views:
Top contributors for
topic save and uploads:
2017-11 6
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebPreferences
WebNotify
WebSearch
WebChanges
WebHome
 
2017-10 39
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebChanges
WebNotify
WebSearchAdvanced
WebPreferences
WebIndex
WebSearch
WebTopicList
LinksInteres
WebHomeCast
 
2017-09 35
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebPreferences
WebNotify
WebHome
WebSearch
WebChanges
WebIndex
WebHomeCast
ComParticiparCast
ComParticipar
WebTopicList
 
2017-07 35
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebNotify
WebSearch
WebChanges
PreSentacio
WebPreferences
WebLeftBar
WebSearchAdvanced
ComParticiparCast
ComParticipar
 
2017-06 88
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
16 WebHome
11 WebNotify
  9 WebChanges
  8 WebSearch
  6 WebLeftBar
  6 WebIndex
  5 LinksInteres
  4 PreSentacio
  4 ComParticiparCast
  4 WebPreferences
 
2017-05 82
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
14 WebHome
13 WebChanges
10 WebSearch
  8 WebIndex
  8 WebPreferences
  7 WebSearchAdvanced
  5 WebNotify
  4 ComParticiparCast
  3 WebHomeCast
  2 WebTopicList
 
2017-04 120
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
24 PreSentacioCast
17 WebChanges
17 WebTopicList
15 WebHome
13 LinksInteres
  4 WebSearch
  4 WebSearchAdvanced
  4 ComParticipar
  4 WebPreferences
  3 WebLeftBar
 
2017-03 175
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
22 WebHome
16 WebSearch
15 WebNotify
15 WebChanges
14 WebPreferences
12 WebIndex
12 WebTopicList
10 PreSentacioCast
10 ComParticipar
  9 WebHomeCast
 
2017-01 29
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebChanges
ComParticipar
WebTopicList
PreSentacioCast
ComParticiparCast
WebLeftBar
WebHomeCast
WebPreferences
LinksInteres
 
2016-12 37
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebChanges
WebHome
PreSentacio
WebPreferences
ComParticiparCast
WebSearch
WebNotify
WebSearchAdvanced
LinksInteres
WebIndex
 
2016-11 89
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
21 WebChanges
19 WebHome
11 WebPreferences
  9 WebSearch
  7 WebNotify
  5 LinksInteres
  4 WebIndex
  3 PreSentacio
  3 WebSearchAdvanced
  2 WebHomeCast
 
2016-10 11
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebChanges
PreSentacioCast
WebNotify
WebHome
WebSearchAdvanced
 
2016-09 53
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebSearchAdvanced
WebHome
WebPreferences
WebSearch
WebHomeCast
WebChanges
PreSentacioCast
LinksInteres
WebTopicList
PreSentacio
 
2016-08 75
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
26 WebChanges
13 WebHome
  5 WebSearchAdvanced
  5 WebSearch
  5 WebIndex
  4 ComParticipar
  4 ComParticiparCast
  4 WebNotify
  2 PreSentacioCast
  2 WebPreferences
 
2016-07 66
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
12 WebHome
11 WebChanges
10 WebPreferences
  5 PreSentacioCast
  4 WebSearch
  4 WebHomeCast
  4 WebSearchAdvanced
  3 WebTopicList
  3 WebNotify
  3 PreSentacio
 
2016-06 29
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
10 WebHome
  5 WebChanges
  4 PreSentacioCast
  2 ComParticipar
  2 WebLeftBar
  2 WebNotify
  1 WebPreferences
  1 PreSentacio
  1 WebTopicList
  1 WebSearch
 
2016-05 47
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebChanges
LinksInteres
WebPreferences
PreSentacio
ComParticiparCast
WebHomeCast
WebTopicList
WebNotify
PreSentacioCast
 
2016-04 43
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebPreferences
PreSentacioCast
WebSearchAdvanced
WebSearch
ComParticiparCast
WebChanges
WebIndex
PreSentacio
WebNotify
 
2016-03 39
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
PreSentacioCast
LinksInteres
WebHomeCast
PreSentacio
ComParticiparCast
ComParticipar
WebLeftBar
WebTopicList
WebIndex
 
2016-01 192
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
38 WebChanges
36 WebHome
16 ComParticipar
15 WebSearch
11 PreSentacio
10 WebNotify
10 WebPreferences
  9 WebIndex
  8 WebTopicList
  8 LinksInteres
 
2015-12 116
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
24 WebHome
10 WebHomeCast
10 WebSearch
10 WebPreferences
10 WebChanges
  8 WebNotify
  7 WebIndex
  6 WebSearchAdvanced
  6 ComParticipar
  5 ComParticiparCast
 
2015-11 106
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
20 WebHome
14 WebChanges
  8 ComParticipar
  8 WebNotify
  8 WebSearch
  7 PreSentacio
  6 WebIndex
  6 WebPreferences
  6 WebLeftBar
  5 WebSearchAdvanced
 
2015-10 198
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
48 WebHome
28 WebChanges
18 ComParticipar
16 PreSentacio
14 WebPreferences
13 WebSearch
10 LinksInteres
  9 WebNotify
  8 WebHomeCast
  8 WebIndex
 
2015-07 0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
   
2015-06 76
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
12 ComParticipar
  9 WebIndex
  7 WebHome
  6 ComParticiparCast
  6 WebSearchAdvanced
  6 PreSentacio
  6 LinksInteres
  6 WebNotify
  4 WebSearch
  4 WebChanges
 
2015-05 166
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
40 WebChanges
19 WebHome
19 WebIndex
18 WebSearch
16 WebNotify
  9 WebPreferences
  7 ComParticipar
  7 WebSearchAdvanced
  6 WebTopicList
  5 ComParticiparCast
 
2015-04 245
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
68 WebIndex
60 WebNotify
55 WebHome
12 WebChanges
11 WebSearch
  6 WebPreferences
  6 WebLeftBar
  5 WebTopicList
  5 WebSearchAdvanced
  5 PreSentacio
 
2015-03 60
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
12 ComParticipar
10 WebHome
  9 WebSearch
  6 WebNotify
  5 WebPreferences
  4 WebChanges
  3 LinksInteres
  2 ComParticiparCast
  2 WebHomeCast
  2 PreSentacio
 
Dec 2014 45 0 0  13 WebHome
  5 ComParticipar
  4 WebRss
  4 WebSearch
  4 WebPreferences
  3 WebChanges
  2 ComParticiparCast
  2 PreSentacio
  2 WebIndex
  2 LinksInteres
  1 WebTopicList
 
Nov 2014 3 0 0   1 ComParticiparCast
  1 WebSearch
  1 WebHome
 
Oct 2014 48 0 0  15 WebHome
  6 WebSearch
  5 ComParticiparCast
  4 ComParticipar
  4 WebNotify
  3 WebChanges
  2 WebHomeCast
  2 PreSentacioCast
  1 WebTopicList
  1 WebSearchAdvanced
  1 PreSentacio
 
Sep 2014 27 0 0   6 WebSearch
  5 WebChanges
  3 ComParticiparCast
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebHome
  2 PreSentacio
  2 WebIndex
  1 WebTopicList
  1 WebNotify
  1 WebRss
  1 WebPreferences
 
Aug 2014 80 0 0  12 WebSearch
  6 WebHomeCast
  6 WebIndex
  6 LinksInteres
  6 WebLeftBar
  6 ComParticiparCast
  6 WebStatistics
  5 WebSearchAdvanced
  5 WebPreferences
  4 WebHome
  4 PreSentacio
 
Jul 2014 78 0 0  13 WebHome
 11 WebSearch
  6 WebNotify
  5 WebTopicList
  5 PreSentacio
  5 WebIndex
  5 WebPreferences
  5 ComParticiparCast
  5 ComParticipar
  5 WebStatistics
  3 WebSearchAdvanced
 
Jun 2014 57 0 0  16 WebHome
  6 WebSearch
  5 WebChanges
  4 PreSentacio
  4 WebRss
  3 ComParticiparCast
  3 ComParticipar
  3 WebIndex
  2 WebTopicList
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebHomeCast
 
May 2014 6 0 0   3 WebNotify
  2 WebHome
  1 WebChanges
 
Mar 2014 27 0 0  13 WebHome
  3 WebNotify
  3 WebChanges
  2 WebTopicList
  2 WebStatistics
  1 WebRss
  1 WebSearch
  1 WebIndex
  1 WebPreferences
 
Feb 2014 17 0 0   5 WebHome
  2 WebSearch
  2 WebPreferences
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebTopicList
  1 PreSentacio
  1 WebIndex
  1 WebNotify
  1 WebStatistics
  1 WebLeftBar
  1 WebChanges
 
Dec 2013 22 0 0   6 WebHome
  3 WebSearchAdvanced
  2 WebHomeCast
  2 WebIndex
  2 LinksInteres
  2 WebPreferences
  1 ComParticipar
  1 WebNotify
  1 WebSearch
  1 PreSentacioCast
  1 WebChanges
 
Nov 2013 48 0 0   8 WebHome
  6 WebTopicList
  5 WebChanges
  4 WebRss
  4 WebSearch
  4 WebNotify
  3 WebStatistics
  2 ComParticiparCast
  2 ComParticipar
  2 WebHomeCast
  2 PreSentacio
 
Oct 2013 42 0 0  12 WebHome
  5 WebChanges
  3 ComParticipar
  3 WebSearch
  3 PreSentacioCast
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebHomeCast
  2 WebIndex
  2 LinksInteres
  2 WebNotify
  2 WebRss
 
Sep 2013 47 0 0   7 WebChanges
  5 WebIndex
  4 WebSearch
  3 WebSearchAdvanced
  3 WebHome
  3 LinksInteres
  2 WebTopicList
  2 WebHomeCast
  2 PreSentacio
  2 WebNotify
  2 WebRss
 
Aug 2013 55 0 0   7 WebHome
  6 WebChanges
  4 WebHomeCast
  4 LinksInteres
  4 ComParticipar
  4 WebStatistics
  3 WebSearchAdvanced
  3 WebRss
  3 WebSearch
  3 WebNotify
  3 WebLeftBar
 
Jul 2013 48 0 0   6 WebHome
  4 WebHomeCast
  3 WebTopicList
  3 WebSearchAdvanced
  3 PreSentacio
  3 WebIndex
  3 LinksInteres
  3 WebChanges
  3 ComParticipar
  3 WebStatistics
  2 WebRss
 
May 2013 84 0 0   9 WebHome
  8 WebIndex
  7 WebStatistics
  6 WebChanges
  6 WebLeftBar
  5 WebTopicList
  5 WebHomeCast
  5 WebNotify
  5 ComParticipar
  4 WebSearchAdvanced
  4 LinksInteres
 
Apr 2013 35 0 0  10 WebHome
  6 WebChanges
  4 WebStatistics
  3 WebSearch
  3 WebNotify
  2 WebTopicList
  2 WebPreferences
  1 WebSearchAdvanced
  1 ComParticipar
  1 WebIndex
  1 LinksInteres
 
Mar 2013 16 0 0   6 WebHome
  5 WebChanges
  3 WebSearch
  2 WebNotify
 
Feb 2013 32 0 0  10 WebHome
  5 WebChanges
  3 WebRss
  2 ComParticiparCast
  2 WebSearchAdvanced
  2 PreSentacioCast
  1 WebTopicList
  1 PreSentacio
  1 WebIndex
  1 LinksInteres
  1 WebSearch
 
Jan 2013 17 0 0   5 WebHome
  2 WebStatistics
  2 WebChanges
  1 WebSearchAdvanced
  1 ComParticipar
  1 WebIndex
  1 LinksInteres
  1 WebRss
  1 WebNotify
  1 WebSearch
  1 WebPreferences
 
Dec 2012 43 0 0   7 WebHome
  7 WebChanges
  3 WebLeftBar
  3 WebStatistics
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebTopicList
  2 WebIndex
  2 LinksInteres
  2 WebNotify
  2 WebSearch
  2 WebPreferences
 
Oct 2012 13 0 0   6 WebHome
  1 WebTopicList
  1 PreSentacio
  1 WebIndex
  1 WebNotify
  1 WebPreferences
  1 WebChanges
  1 WebLeftBar
 
Sep 2012 10 0 0   1 WebTopicList
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebHome
  1 WebHomeCast
  1 PreSentacio
  1 LinksInteres
  1 WebStatistics
  1 WebPreferences
  1 WebChanges
  1 WebLeftBar
 
Aug 2012 5 0 0   1 ComParticipar
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebHome
  1 WebIndex
  1 WebChanges
 
Jul 2012 11 0 0   5 WebHome
  2 WebIndex
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebSearch
  1 WebNotify
  1 PreSentacioCast
 
Jun 2012 7 0 0   4 WebHome
  1 WebNotify
  1 WebHomeCast
  1 WebIndex
 
Apr 2012 6 0 0   2 WebHome
  1 WebNotify
  1 PreSentacioCast
  1 WebIndex
  1 WebChanges
 
Mar 2012 12 0 0   5 WebHome
  2 WebIndex
  2 WebChanges
  1 ComParticipar
  1 WebStatistics
  1 WebSearch
 
Feb 2012 9 0 0   2 WebIndex
  1 ComParticiparCast
  1 WebTopicList
  1 PreSentacio
  1 LinksInteres
  1 WebRss
  1 WebLeftBar
  1 WebChanges
 
Jan 2012 17 0 0   8 WebHome
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebIndex
  2 WebLeftBar
  1 WebHomeCast
  1 WebPreferences
  1 WebChanges
 
Dec 2011 6 0 0   3 WebHome
  2 WebIndex
  1 WebStatistics
 
Nov 2011 33 0 0   5 WebIndex
  4 WebRss
  3 ComParticiparCast
  3 PreSentacio
  3 LinksInteres
  3 WebLeftBar
  2 WebSearchAdvanced
  2 ComParticipar
  2 PreSentacioCast
  1 WebTopicList
  1 WebHomeCast
 
Oct 2011 18 0 0   4 WebIndex
  3 WebHome
  2 WebHomeCast
  2 WebNotify
  1 WebTopicList
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebSearch
  1 WebRss
  1 WebStatistics
  1 WebPreferences
  1 WebChanges
 
Sep 2011 9 0 0   2 WebIndex
  1 WebRss
  1 WebStatistics
  1 WebSearch
  1 WebNotify
  1 PreSentacioCast
  1 WebHome
  1 WebChanges
 
Aug 2011 16 0 0   2 WebHomeCast
  2 WebIndex
  2 WebRss
  2 WebChanges
  1 ComParticipar
  1 WebHome
  1 PreSentacio
  1 LinksInteres
  1 WebStatistics
  1 WebSearch
  1 WebNotify
 
Jul 2011 34 0 0   4 WebChanges
  2 WebTopicList
  2 WebHomeCast
  2 WebHome
  2 PreSentacio
  2 WebIndex
  2 LinksInteres
  2 WebSearch
  2 WebNotify
  2 WebPreferences
  2 WebLeftBar
 
Jun 2011 15 0 0   9 WebHome
  1 ComParticiparCast
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebSearch
  1 WebNotify
  1 PreSentacioCast
  1 WebChanges
 
May 2008 41 0 0   9 WebHome
  5 WebNotify
  4 ComParticipar
  3 WebHomeCast
  3 PreSentacio
  3 LinksInteres
  3 WebSearch
  2 ComParticiparCast
  2 WebIndex
  2 WebLeftBar
  1 WebTopicList
 
Dec 2007 59 0 0  16 WebHome
 10 WebChanges
  8 WebSearch
  5 LinksInteres
  3 ComParticiparCast
  3 ComParticipar
  3 WebHomeCast
  3 PreSentacio
  2 WebStatistics
  2 WebNotify
  1 WebTopicList
 
Aug 2007 148 0 0  80 WebStatistics
 12 WebHome
 10 PreSentacio
  7 WebChanges
  5 WebSearch
  5 WebNotify
  5 WebLeftBar
  5 ComParticipar
  4 WebHomeCast
  3 WebIndex
  3 LinksInteres
 
Nov 2006 580 0 0 424 WebStatistics
 28 WebHome
 18 ComParticipar
 16 PreSentacio
 12 LinksInteres
 11 WebHomeCast
  9 WebTopicList
  8 WebIndex
  8 WebSearch
  8 WebRss
  8 WebPreferences
 
Oct 2006 1899 0 0 1687 WebStatistics
 38 WebHome
 27 ComParticipar
 20 PreSentacio
 14 WebIndex
 13 LinksInteres
 13 WebSearch
 12 WebHomeCast
 11 WebNotify
 11 WebPreferences
 11 WebChanges
 
Sep 2006 279 0 0 145 WebStatistics
 38 WebHome
 17 ComParticipar
 16 PreSentacio
 10 WebHomeCast
 10 LinksInteres
  8 WebIndex
  7 ComParticiparCast
  5 WebTopicList
  5 WebRss
  3 WebSearch
 
Aug 2006 801 0 0 588 WebStatistics
 45 WebHome
 33 ComParticipar
 21 PreSentacio
 13 WebPreferences
 13 ComParticiparCast
 11 WebHomeCast
 11 WebChanges
 10 WebIndex
 10 WebNotify
  9 LinksInteres
 
Jul 2006 811 0 0 536 WebStatistics
 66 WebHome
 27 ComParticipar
 23 PreSentacio
 22 ComParticiparCast
 17 WebChanges
 16 WebHomeCast
 13 LinksInteres
 13 WebNotify
 12 WebSearch
 12 WebRss
 
Jun 2006 1230 0 0 943 WebStatistics
 59 WebHome
 36 ComParticipar
 29 PreSentacio
 19 WebPreferences
 18 LinksInteres
 16 ComParticiparCast
 15 WebIndex
 14 WebHomeCast
 14 WebRss
 13 WebSearch
 
May 2006 678 0 0 395 WebStatistics
 59 WebHome
 31 ComParticipar
 26 PreSentacio
 22 WebPreferences
 18 WebSearch
 18 ComParticiparCast
 15 WebHomeCast
 15 WebRss
 14 LinksInteres
 13 WebChanges
 
Apr 2006 720 0 0 428 WebStatistics
 73 WebHome
 36 ComParticipar
 28 PreSentacio
 17 WebHomeCast
 16 WebNotify
 15 WebChanges
 14 LinksInteres
 14 WebPreferences
 13 WebIndex
 13 WebRss
 
Mar 2006 597 0 0 331 WebStatistics
 65 WebHome
 33 ComParticipar
 27 PreSentacio
 19 LinksInteres
 17 ComParticiparCast
 16 WebNotify
 14 WebIndex
 14 WebChanges
 11 WebHomeCast
 10 WebSearch
 
Feb 2006 556 0 0 318 WebStatistics
 52 WebHome
 31 ComParticipar
 27 PreSentacio
 22 WebPreferences
 17 LinksInteres
 13 WebChanges
 12 WebHomeCast
 12 PreSentacioCast
 10 WebNotify
  9 WebSearch
 
Jan 2006 447 0 0 284 WebStatistics
 34 WebHome
 16 ComParticipar
 13 WebPreferences
 12 PreSentacio
 11 WebChanges
 10 WebSearch
  9 WebIndex
  9 LinksInteres
  9 WebNotify
  7 ComParticiparCast
 
Dec 2005 220 0 0 158 WebStatistics
 10 WebHome
  7 WebPreferences
  7 ComParticipar
  6 LinksInteres
  5 WebNotify
  4 PreSentacio
  4 WebIndex
  4 WebSearch
  4 ComParticiparCast
  3 WebHomeCast
 
Nov 2005 184 0 0  86 WebStatistics
 16 WebHome
 12 ComParticipar
 11 WebPreferences
  9 WebChanges
  8 WebIndex
  7 LinksInteres
  6 PreSentacio
  5 WebHomeCast
  5 WebNotify
  4 WebSearch
 
Oct 2005 553 0 0 301 WebStatistics
 58 WebHome
 37 PreSentacio
 33 ComParticipar
 18 LinksInteres
 15 WebIndex
 15 WebHomeCast
 14 WebPreferences
 14 WebChanges
 12 WebNotify
  9 ComParticiparCast
 
Sep 2005 189 0 0  92 WebStatistics
 23 WebHome
 11 ComParticipar
  9 PreSentacio
  8 LinksInteres
  7 WebNotify
  6 WebSearch
  6 WebChanges
  5 WebIndex
  5 WebHomeCast
  5 ComParticiparCast
 
Aug 2005 275 0 0 150 WebStatistics
 19 PreSentacio
 17 ComParticipar
 13 WebHome
 10 WebPreferences
 10 WebChanges
 10 LinksInteres
  8 WebHomeCast
  7 PreSentacioCast
  6 WebIndex
  6 ComParticiparCast
 
Jul 2005 273 0 0 121 WebStatistics
 31 WebHome
 23 ComParticipar
 18 PreSentacio
 10 LinksInteres
  9 WebHomeCast
  9 WebChanges
  9 ComParticiparCast
  8 WebPreferences
  7 WebNotify
  7 WebIndex
 
Jun 2005 189 0 0  67 WebStatistics
 38 WebHome
 10 WebHomeCast
  9 WebIndex
  9 WebChanges
  8 WebPreferences
  8 ComParticiparCast
  8 ComParticipar
  5 WebTopicList
  5 WebRss
  5 WebNotify
 
May 2005 158 0 0  49 WebStatistics
 16 WebHome
 15 PreSentacio
 10 ComParticipar
  8 WebPreferences
  8 PreSentacioCast
  8 LinksInteres
  7 WebHomeCast
  6 WebRss
  6 WebIndex
  6 WebChanges
 
Apr 2005 205 0 0  67 WebStatistics
 22 WebHome
 15 PreSentacio
 15 ComParticipar
 13 WebChanges
 11 LinksInteres
  9 WebRss
  9 WebPreferences
  8 WebHomeCast
  7 WebIndex
  7 PreSentacioCast
 
Mar 2005 225 0 0  60 WebStatistics
 39 WebHome
 17 PreSentacio
 15 ComParticipar
 13 WebHomeCast
 12 LinksInteres
 10 WebPreferences
  9 WebChanges
  8 WebRss
  8 ComParticiparCast
  7 WebTopicList
 
Feb 2005 351 0 0 129 WebStatistics
 38 WebHome
 25 ComParticipar
 19 PreSentacio
 16 LinksInteres
 15 WebHomeCast
 14 WebPreferences
 14 WebIndex
 13 WebChanges
 11 WebNotify
 11 ComParticiparCast
 
Jan 2005 311 0 0 114 WebStatistics
 37 WebHome
 32 ComParticipar
 15 PreSentacio
 13 WebNotify
 12 ComParticiparCast
 11 WebIndex
 11 WebChanges
 10 WebHomeCast
 10 PreSentacioCast
 10 LinksInteres
 
Dec 2004 143 0 0  56 WebStatistics
 28 WebHome
 11 ComParticipar
  8 PreSentacio
  7 ComParticiparCast
  6 WebChanges
  5 LinksInteres
  4 WebRss
  4 WebHomeCast
  4 PreSentacioCast
  3 WebNotify
 
Nov 2004 71 0 0  21 WebHome
  8 ComParticiparCast
  6 WebStatistics
  4 WebPreferences
  4 WebHomeCast
  4 WebChanges
  4 PreSentacioCast
  4 PreSentacio
  4 LinksInteres
  4 ComParticipar
  3 WebSearch
 
Oct 2004 55 0 0  18 WebHome
 10 WebStatistics
  5 ComParticiparCast
  4 WebChanges
  4 ComParticipar
  3 LinksInteres
  2 WebPreferences
  2 WebHomeCast
  1 WebSearch
  1 WebRss
  1 WebIndex
 
Sep 2004 85 0 0  17 WebStatistics
 14 WebHome
  9 PreSentacio
  6 WebChanges
  5 WebSearch
  5 WebPreferences
  5 ComParticiparCast
  5 ComParticipar
  4 WebHomeCast
  4 PreSentacioCast
  4 LinksInteres
 
Aug 2004 88 0 0  33 WebStatistics
 10 WebHome
  8 WebChanges
  7 ComParticipar
  5 WebPreferences
  4 WebSearch
  4 WebHomeCast
  3 WebRss
  3 PreSentacio
  3 LinksInteres
  2 WebTopicList
 
Jul 2004 80 0 0  21 WebStatistics
 17 WebHome
  8 WebChanges
  5 WebSearch
  5 PreSentacioCast
  5 PreSentacio
  5 LinksInteres
  4 WebPreferences
  2 WebNotify
  2 WebHomeCast
  2 ComParticipar
 
Jun 2004 40 0 0  12 WebStatistics
  8 WebPreferences
  4 ComParticipar
  3 WebHome
  3 WebChanges
  2 WebRss
  2 PreSentacio
  2 LinksInteres
  1 WebTopicList
  1 WebIndex
  1 WebHomeCast
 
May 2004 8 0 0   3 WebStatistics
  2 ComParticipar
  1 WebIndex
  1 WebHome
  1 WebChanges
 
Apr 2004 4 0 0   1 WebStatistics
  1 WebNotify
  1 WebIndex
  1 WebHome
 
Mar 2004 134 0 0  36 WebStatistics
 17 WebHome
 10 WebChanges
  8 WebHomeCast
  8 ComParticipar
  7 WebSearch
  7 WebPreferences
  7 WebIndex
  7 PreSentacio
  7 LinksInteres
  5 PreSentacioCast
 
Feb 2004 38 0 0  12 WebStatistics
  8 WebHome
  3 WebHomeCast
  3 LinksInteres
  2 WebPreferences
  2 WebIndex
  2 WebChanges
  2 ComParticipar
  1 WebSearch
  1 PreSentacioCast
  1 PreSentacio
 
Jan 2004 95 0 0  31 WebStatistics
 13 WebHome
  7 ComParticipar
  5 WebHomeCast
  5 PreSentacio
  4 WebTopicList
  4 WebSearch
  4 WebRss
  4 WebChanges
  4 LinksInteres
  3 WebNotify
 
Dec 2003 138 0 0  44 WebStatistics
 13 WebHome
 13 ComParticipar
  8 WebChanges
  7 WebIndex
  7 PreSentacio
  7 ComParticiparCast
  6 WebTopicList
  6 WebHomeCast
  6 LinksInteres
  5 WebSearch
 
Nov 2003 273 0 0  99 WebStatistics
 37 WebHome
 18 ComParticipar
 15 PreSentacio
 13 LinksInteres
 11 WebPreferences
 11 WebNotify
 10 WebIndex
 10 ComParticiparCast
  9 WebSearch
  9 PreSentacioCast
 
Oct 2003 106 0 0  19 WebStatistics
 13 WebHome
  9 WebSearch
  8 WebIndex
  8 PreSentacio
  7 WebChanges
  6 WebRss
  6 LinksInteres
  5 WebNotify
  5 WebHomeCast
  5 ComParticipar
 
Sep 2003 131 0 0  29 WebStatistics
 23 WebHome
  8 WebNotify
  7 WebSearch
  7 WebChanges
  6 WebRss
  6 PreSentacioCast
  6 LinksInteres
  6 ComParticiparCast
  5 WebTopicList
  5 WebPreferences
 
Aug 2003 27 0 0   8 WebHome
  3 WebChanges
  2 WebIndex
  2 PreSentacio
  1 WebTopicList
  1 WebStatistics
  1 WebSearch
  1 WebRss
  1 WebPreferences
  1 WebNotify
  1 WebHomeCast
 
Jul 2003 125 0 0  41 WebStatistics
 13 WebHome
 11 LinksInteres
  8 WebHomeCast
  6 WebIndex
  6 WebChanges
  6 PreSentacioCast
  5 WebSearch
  5 ComParticipar
  4 WebTopicList
  4 WebPreferences
 
Jun 2003 182 0 0  65 WebHome
 17 ComParticipar
 11 WebChanges
 10 WebStatistics
  9 WebIndex
  9 LinksInteres
  8 WebSearch
  8 WebRss
  7 WebPreferences
  7 WebHomeCast
  6 WebTopicList
 
May 2003 592 91 0 317 WebHome
 83 ComParticipar
 52 PreSentacio
 38 WebStatistics
 24 WebChanges
 21 LinksInteres
 15 ComParticiparCast
 12 WebHomeCast
  6 PreSentacioCast
  4 WebPreferences
  3 WebSearch
 87 JoseLLM
  3 QuimGil
  1 RafaOcana

Notes:

  • Do not edit this topic, it is updated automatically. (You can also force an update)
  • TWikiDocumentation tells you how to enable the automatic updates of the statistics.
  • Suggestion: You could archive this topic once a year and delete the previous year's statistics from the table.

Inici · # · Un projecte promogut per Espiral, Motivats, Demopunk Net i més d'un miler de ciutadans independents.