Experiment polític: Un Cavall de Troia per a les eleccions del 25M
Otra Democracia Es Posible
Outra Democracia É Posible

Accedeix a la teva pàgina personal
logo-lit (1K)
una altra democràcia és possible
http://otradem.net

dot_gris (1K) Presentació
dot_gris (1K) Fòrum
dot_gris (1K) Candidatures
dot_gris (1K) Programes electorals
dot_gris (1K) Materials de campanya
dot_gris (1K) Més enllà del 25-M
dot_gris (1K) Preguntes freqüents
dot_gris (1K) Enllaços recomanats
dot_gris (1K) COM PARTICIPAR

Girona WebHome - darrers canvis

Statistics for Girona Web

Month: Topic
views:
Topic
saves:
File
uploads:
Most popular
topic views:
Top contributors for
topic save and uploads:
2017-11 13
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
LlistaMunicipals2003
WebChanges
WebNotify
ArticlesPremsa
WebSearch
ActesCampanyaGirona
WebPreferences
ResultatsMunicipals2003
MaterialCampanya
 
2017-10 40
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebChanges
RegidorAjuntamentGirona
WebNotify
ActesCampanyaGirona
WebPreferences
MaterialCampanya
WebLeftBar
LlistaMunicipals2003
ResultatsMunicipals2003
 
2017-09 38
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebSearch
WebChanges
ResultatsMunicipals2003
ActesCampanyaGirona
WebNotify
ArticlesPremsa
WebPreferences
LlistaMunicipals2003
WebTopicList
 
2017-07 32
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebChanges
WebSearchAdvanced
RegidorAjuntamentGirona
ActesCampanyaGirona
WebNotify
WebIndex
ResultatsMunicipals2003
ArticlesPremsa
WebPreferences
 
2017-06 81
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
16 WebHome
  8 MaterialCampanya
  7 WebChanges
  7 ResultatsMunicipals2003
  6 ActesCampanyaGirona
  6 WebSearch
  6 LlistaMunicipals2003
  5 RegidorAjuntamentGirona
  5 ArticlesPremsa
  4 WebNotify
 
2017-05 107
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
15 WebHome
10 ResultatsMunicipals2003
  9 MaterialCampanya
  8 ActesCampanyaGirona
  8 WebChanges
  7 WebNotify
  7 RegidorAjuntamentGirona
  7 WebSearch
  6 ArticlesPremsa
  6 WebPreferences
 
2017-04 117
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
23 WebSearch
17 ArticlesPremsa
15 WebHome
10 RegidorAjuntamentGirona
  7 WebChanges
  7 LlistaMunicipals2003
  7 ResultatsMunicipals2003
  6 MaterialCampanya
  5 WebPreferences
  4 WebTopicList
 
2017-03 177
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
27 WebHome
17 WebChanges
13 WebNotify
13 LlistaMunicipals2003
13 WebIndex
13 ResultatsMunicipals2003
13 RegidorAjuntamentGirona
12 MaterialCampanya
12 WebPreferences
11 WebSearch
 
2017-01 12
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebChanges
ArticlesPremsa
WebSearch
WebSearchAdvanced
WebNotify
 
2016-12 53
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
12 WebChanges
10 WebSearch
  7 WebHome
  5 ResultatsMunicipals2003
  4 WebIndex
  3 WebPreferences
  2 ActesCampanyaGirona
  2 LlistaMunicipals2003
  2 MaterialCampanya
  1 WebTopicList
 
2016-11 41
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
ResultatsMunicipals2003
WebChanges
RegidorAjuntamentGirona
WebIndex
WebSearch
WebSearchAdvanced
WebNotify
WebPreferences
ArticlesPremsa
 
2016-10 69
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
13 ResultatsMunicipals2003
10 ActesCampanyaGirona
  7 WebHome
  6 WebChanges
  6 RegidorAjuntamentGirona
  5 LlistaMunicipals2003
  5 WebPreferences
  4 WebSearch
  3 WebIndex
  3 WebLeftBar
 
2016-09 68
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
11 WebChanges
  6 WebHome
  6 WebSearch
  5 WebSearchAdvanced
  5 ResultatsMunicipals2003
  5 WebNotify
  4 WebPreferences
  4 MaterialCampanya
  4 ArticlesPremsa
  4 LlistaMunicipals2003
 
2016-08 79
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
15 ResultatsMunicipals2003
  9 WebChanges
  9 WebHome
  8 WebSearch
  6 ActesCampanyaGirona
  5 RegidorAjuntamentGirona
  5 WebPreferences
  5 LlistaMunicipals2003
  4 ArticlesPremsa
  4 WebIndex
 
2016-06 52
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
ResultatsMunicipals2003
WebHome
WebChanges
MaterialCampanya
ArticlesPremsa
RegidorAjuntamentGirona
WebIndex
WebSearch
LlistaMunicipals2003
ActesCampanyaGirona
 
2016-04 49
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
11 ResultatsMunicipals2003
  9 WebHome
  5 RegidorAjuntamentGirona
  4 ActesCampanyaGirona
  4 LlistaMunicipals2003
  3 WebSearch
  3 WebPreferences
  3 WebChanges
  3 MaterialCampanya
  3 ArticlesPremsa
 
2016-03 25
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
LlistaMunicipals2003
WebHome
ArticlesPremsa
RegidorAjuntamentGirona
WebChanges
WebSearchAdvanced
ResultatsMunicipals2003
ActesCampanyaGirona
MaterialCampanya
 
2016-02 24
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebChanges
WebHome
WebPreferences
RegidorAjuntamentGirona
ActesCampanyaGirona
MaterialCampanya
WebIndex
WebNotify
WebSearch
ResultatsMunicipals2003
 
2016-01 248
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
56 WebChanges
27 ResultatsMunicipals2003
26 WebHome
17 MaterialCampanya
15 WebSearchAdvanced
13 WebSearch
13 ActesCampanyaGirona
13 WebNotify
12 RegidorAjuntamentGirona
12 WebIndex
 
2015-12 156
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
36 WebChanges
22 WebHome
12 WebSearch
11 WebPreferences
10 MaterialCampanya
  9 WebSearchAdvanced
  9 WebNotify
  9 LlistaMunicipals2003
  7 WebIndex
  6 WebTopicList
 
2015-11 168
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
32 WebHome
15 ActesCampanyaGirona
14 WebPreferences
14 WebChanges
12 MaterialCampanya
12 ArticlesPremsa
10 RegidorAjuntamentGirona
10 WebSearch
  9 WebSearchAdvanced
  9 WebNotify
 
2015-10 195
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
31 WebHome
31 WebChanges
16 ActesCampanyaGirona
14 WebSearch
13 ResultatsMunicipals2003
11 WebSearchAdvanced
  9 MaterialCampanya
  9 ArticlesPremsa
  9 WebIndex
  9 RegidorAjuntamentGirona
 
2015-07 0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
   
2015-06 128
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
27 WebSearch
22 WebChanges
12 WebHome
12 MaterialCampanya
  8 ActesCampanyaGirona
  7 WebIndex
  7 RegidorAjuntamentGirona
  7 ResultatsMunicipals2003
  6 WebNotify
  6 WebPreferences
 
2015-05 304
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
63 WebSearch
56 WebChanges
40 WebHome
30 MaterialCampanya
21 WebIndex
19 ActesCampanyaGirona
19 RegidorAjuntamentGirona
10 WebSearchAdvanced
  9 WebNotify
  8 WebTopicList
 
2015-04 178
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
25 WebHome
24 WebSearch
24 WebChanges
23 MaterialCampanya
21 WebIndex
17 ActesCampanyaGirona
15 RegidorAjuntamentGirona
  6 WebNotify
  5 WebSearchAdvanced
  4 ArticlesPremsa
 
2015-03 104
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
22 WebChanges
17 WebSearch
14 WebHome
  8 ActesCampanyaGirona
  7 WebTopicList
  6 MaterialCampanya
  6 ArticlesPremsa
  6 RegidorAjuntamentGirona
  4 WebIndex
  3 ResultatsMunicipals2003
 
Jan 2015 0 0 0    
Dec 2014 15 0 0   4 WebHome
  3 WebChanges
  2 MaterialCampanya
  2 WebIndex
  1 WebSearchAdvanced
  1 ActesCampanyaGirona
  1 ArticlesPremsa
  1 WebRss
 
Oct 2014 65 0 0  13 WebHome
  8 WebSearch
  7 RegidorAjuntamentGirona
  6 ArticlesPremsa
  6 WebChanges
  5 ActesCampanyaGirona
  5 MaterialCampanya
  3 ResultatsMunicipals2003
  3 LlistaMunicipals2003
  2 WebRss
  2 WebNotify
 
Sep 2014 37 0 0   6 WebHome
  4 WebSearch
  3 ActesCampanyaGirona
  3 MaterialCampanya
  3 RegidorAjuntamentGirona
  3 LlistaMunicipals2003
  2 WebSearchAdvanced
  2 ArticlesPremsa
  2 WebNotify
  2 WebStatistics
  2 ResultatsMunicipals2003
 
Aug 2014 86 0 0  11 WebHome
 11 WebSearch
  8 WebSearchAdvanced
  7 ActesCampanyaGirona
  7 WebPreferences
  6 WebNotify
  6 WebStatistics
  5 ArticlesPremsa
  5 WebIndex
  4 MaterialCampanya
  4 WebLeftBar
 
Jul 2014 99 0 0  20 WebHome
 10 WebChanges
  9 WebSearch
  7 WebIndex
  6 ActesCampanyaGirona
  5 WebTopicList
  5 MaterialCampanya
  5 ArticlesPremsa
  5 RegidorAjuntamentGirona
  5 WebStatistics
  4 WebLeftBar
 
Jun 2014 42 0 0   9 WebHome
  5 MaterialCampanya
  4 WebChanges
  3 ActesCampanyaGirona
  3 ArticlesPremsa
  3 RegidorAjuntamentGirona
  3 LlistaMunicipals2003
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebStatistics
  2 WebNotify
  2 WebSearch
 
May 2014 11 0 0   2 WebRss
  1 WebTopicList
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebHome
  1 WebIndex
  1 RegidorAjuntamentGirona
  1 WebStatistics
  1 LlistaMunicipals2003
  1 WebChanges
  1 WebLeftBar
 
Mar 2014 119 0 0  16 WebHome
 13 WebChanges
 10 ResultatsMunicipals2003
  8 ActesCampanyaGirona
  8 MaterialCampanya
  8 WebSearch
  7 ArticlesPremsa
  6 WebIndex
  6 RegidorAjuntamentGirona
  6 WebNotify
  6 WebRss
 
Feb 2014 33 0 0   8 WebHome
  2 WebTopicList
  2 ActesCampanyaGirona
  2 MaterialCampanya
  2 ArticlesPremsa
  2 WebIndex
  2 WebPreferences
  2 WebChanges
  2 WebStatistics
  2 ResultatsMunicipals2003
  1 WebSearchAdvanced
 
Dec 2013 27 0 0   6 WebHome
  4 ActesCampanyaGirona
  4 ResultatsMunicipals2003
  3 RegidorAjuntamentGirona
  3 WebChanges
  2 ArticlesPremsa
  1 WebSearchAdvanced
  1 MaterialCampanya
  1 WebIndex
  1 WebNotify
  1 LlistaMunicipals2003
 
Nov 2013 74 0 0  12 WebHome
  8 WebSearch
  6 ResultatsMunicipals2003
  6 LlistaMunicipals2003
  5 ActesCampanyaGirona
  5 ArticlesPremsa
  5 WebChanges
  4 RegidorAjuntamentGirona
  4 WebStatistics
  3 WebSearchAdvanced
  3 WebIndex
 
Oct 2013 50 0 0   8 WebHome
  7 RegidorAjuntamentGirona
  7 WebChanges
  6 MaterialCampanya
  5 ActesCampanyaGirona
  4 LlistaMunicipals2003
  3 WebSearch
  2 ResultatsMunicipals2003
  2 WebPreferences
  1 WebTopicList
  1 WebSearchAdvanced
 
Sep 2013 44 0 0   8 WebChanges
  4 WebRss
  3 WebHome
  3 WebNotify
  3 ResultatsMunicipals2003
  3 LlistaMunicipals2003
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebTopicList
  2 ActesCampanyaGirona
  2 MaterialCampanya
  2 ArticlesPremsa
 
Aug 2013 25 0 0   6 WebChanges
  4 WebHome
  3 MaterialCampanya
  2 ActesCampanyaGirona
  2 RegidorAjuntamentGirona
  2 WebRss
  1 WebIndex
  1 WebSearch
  1 WebNotify
  1 ResultatsMunicipals2003
  1 LlistaMunicipals2003
 
Jul 2013 81 0 0  12 WebHome
  8 RegidorAjuntamentGirona
  7 ActesCampanyaGirona
  7 LlistaMunicipals2003
  5 WebSearchAdvanced
  5 WebIndex
  5 WebRss
  5 WebSearch
  4 WebTopicList
  4 WebNotify
  4 WebChanges
 
Jun 2013 14 0 0   3 ActesCampanyaGirona
  3 WebHome
  2 LlistaMunicipals2003
  1 MaterialCampanya
  1 WebIndex
  1 WebSearch
  1 WebNotify
  1 WebLeftBar
  1 WebChanges
 
May 2013 38 0 0   5 WebHome
  5 RegidorAjuntamentGirona
  4 WebSearch
  3 ActesCampanyaGirona
  3 WebRss
  3 WebChanges
  3 WebLeftBar
  2 ArticlesPremsa
  2 WebStatistics
  2 WebNotify
  2 LlistaMunicipals2003
 
Apr 2013 82 0 0  13 WebHome
  6 ActesCampanyaGirona
  6 MaterialCampanya
  6 ArticlesPremsa
  6 RegidorAjuntamentGirona
  6 WebChanges
  5 ResultatsMunicipals2003
  5 LlistaMunicipals2003
  4 WebSearchAdvanced
  4 WebIndex
  4 WebSearch
 
Feb 2013 77 0 0  18 WebHome
  7 ActesCampanyaGirona
  7 MaterialCampanya
  6 ArticlesPremsa
  6 LlistaMunicipals2003
  5 RegidorAjuntamentGirona
  5 ResultatsMunicipals2003
  4 WebIndex
  3 WebSearchAdvanced
  3 WebNotify
  3 WebChanges
 
Jan 2013 21 0 0   7 WebHome
  3 WebChanges
  2 ArticlesPremsa
  1 ActesCampanyaGirona
  1 MaterialCampanya
  1 WebIndex
  1 RegidorAjuntamentGirona
  1 WebNotify
  1 WebSearch
  1 WebStatistics
  1 ResultatsMunicipals2003
 
Dec 2012 49 0 0  10 WebHome
  6 WebChanges
  5 WebStatistics
  4 WebSearch
  3 WebIndex
  3 WebPreferences
  2 ActesCampanyaGirona
  2 WebTopicList
  2 MaterialCampanya
  2 ArticlesPremsa
  2 WebNotify
 
Nov 2012 47 0 0  15 WebHome
  6 MaterialCampanya
  5 ActesCampanyaGirona
  5 ArticlesPremsa
  5 ResultatsMunicipals2003
  2 RegidorAjuntamentGirona
  2 LlistaMunicipals2003
  2 WebChanges
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebIndex
  1 WebRss
 
Aug 2012 4 0 0   1 WebHome
  1 ArticlesPremsa
  1 MaterialCampanya
  1 WebIndex
 
Jun 2012 7 0 0   1 ActesCampanyaGirona
  1 WebNotify
  1 WebSearch
  1 WebHome
  1 MaterialCampanya
  1 ArticlesPremsa
  1 WebChanges
 
May 2012 13 0 0   3 WebRss
  3 WebIndex
  2 WebStatistics
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebTopicList
  1 WebHome
 
Mar 2012 4 0 0   2 WebIndex
  1 WebSearch
  1 MaterialCampanya
 
Feb 2012 8 0 0   4 WebIndex
  1 WebRss
  1 WebTopicList
  1 WebStatistics
  1 WebPreferences
 
Jan 2012 10 0 0   3 WebHome
  3 WebIndex
  2 WebSearchAdvanced
  1 WebNotify
  1 MaterialCampanya
 
Dec 2011 13 0 0   3 WebHome
  2 ArticlesPremsa
  2 WebIndex
  1 ActesCampanyaGirona
  1 RegidorAjuntamentGirona
  1 WebSearch
  1 ResultatsMunicipals2003
  1 WebChanges
  1 LlistaMunicipals2003
 
Nov 2011 14 0 0   4 WebIndex
  3 WebRss
  2 WebStatistics
  2 WebPreferences
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebTopicList
  1 WebLeftBar
 
Oct 2011 21 0 0   3 WebIndex
  2 WebSearchAdvanced
  2 WebHome
  2 MaterialCampanya
  2 WebNotify
  1 ActesCampanyaGirona
  1 ArticlesPremsa
  1 RegidorAjuntamentGirona
  1 WebSearch
  1 WebStatistics
  1 WebRss
 
Sep 2011 11 0 0   3 WebIndex
  1 ActesCampanyaGirona
  1 ArticlesPremsa
  1 RegidorAjuntamentGirona
  1 WebSearch
  1 WebRss
  1 WebNotify
  1 ResultatsMunicipals2003
  1 LlistaMunicipals2003
 
Aug 2011 14 0 0   2 WebHome
  2 WebIndex
  2 WebRss
  2 WebPreferences
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebSearch
  1 WebNotify
  1 ResultatsMunicipals2003
  1 WebLeftBar
  1 WebChanges
 
Jul 2011 30 0 0   4 WebHome
  3 WebPreferences
  2 WebTopicList
  2 WebIndex
  2 WebSearch
  2 WebNotify
  2 WebLeftBar
  2 WebChanges
  2 WebStatistics
  2 LlistaMunicipals2003
  1 ActesCampanyaGirona
 
Jun 2011 29 0 0  12 WebHome
  3 MaterialCampanya
  2 ActesCampanyaGirona
  2 ArticlesPremsa
  2 RegidorAjuntamentGirona
  2 ResultatsMunicipals2003
  2 LlistaMunicipals2003
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebSearch
  1 WebNotify
  1 WebChanges
 
May 2008 75 0 0  21 ResultatsMunicipals2003
 15 WebHome
 11 WebSearch
  4 ActesCampanyaGirona
  4 RegidorAjuntamentGirona
  3 ArticlesPremsa
  3 MaterialCampanya
  3 WebNotify
  3 LlistaMunicipals2003
  2 WebPreferences
  2 WebChanges
 
Dec 2007 172 0 0  29 WebHome
 18 WebStatistics
 16 WebChanges
 15 WebIndex
 15 WebNotify
 15 WebSearch
 10 WebTopicList
  8 ArticlesPremsa
  8 WebPreferences
  8 ResultatsMunicipals2003
  7 RegidorAjuntamentGirona
 
Nov 2007 181 0 0  29 WebStatistics
 26 WebHome
 23 WebChanges
 17 ResultatsMunicipals2003
 13 WebIndex
 13 WebNotify
 13 WebSearch
 11 WebTopicList
 10 WebPreferences
  7 RegidorAjuntamentGirona
  5 ActesCampanyaGirona
 
Oct 2007 53 0 0  23 WebHome
  6 ActesCampanyaGirona
  4 ArticlesPremsa
  3 MaterialCampanya
  3 WebNotify
  3 ResultatsMunicipals2003
  3 WebChanges
  2 WebIndex
  2 WebSearch
  1 WebTopicList
  1 WebStatistics
 
Sep 2007 127 0 0  24 WebHome
 17 WebStatistics
 12 WebChanges
 11 ActesCampanyaGirona
  7 MaterialCampanya
  7 ArticlesPremsa
  7 WebNotify
  7 WebSearch
  7 WebPreferences
  6 WebTopicList
  6 WebIndex
 
Aug 2007 107 0 0  21 ResultatsMunicipals2003
 20 WebHome
 18 WebStatistics
  6 ArticlesPremsa
  6 WebChanges
  5 ActesCampanyaGirona
  5 MaterialCampanya
  4 WebNotify
  4 WebSearch
  3 WebIndex
  3 WebLeftBar
 
Jul 2007 6 0 0   5 WebHome
  1 WebSearch
 
Dec 2006 302 0 0 242 WebStatistics
 30 WebHome
 11 WebChanges
  3 ActesCampanyaGirona
  3 WebNotify
  3 LlistaMunicipals2003
  2 ArticlesPremsa
  2 ResultatsMunicipals2003
  1 WebTopicList
  1 MaterialCampanya
  1 RegidorAjuntamentGirona
 
Nov 2006 852 0 0 582 WebStatistics
 85 WebHome
 41 WebChanges
 20 ActesCampanyaGirona
 16 ResultatsMunicipals2003
 15 RegidorAjuntamentGirona
 13 WebPreferences
 12 MaterialCampanya
 12 WebIndex
 12 WebNotify
 11 WebSearch
 
Oct 2006 1774 0 0 1369 WebStatistics
104 WebHome
 44 WebChanges
 35 ResultatsMunicipals2003
 30 ActesCampanyaGirona
 24 WebPreferences
 21 MaterialCampanya
 20 WebIndex
 19 RegidorAjuntamentGirona
 17 ArticlesPremsa
 16 WebTopicList
 
Sep 2006 438 0 0 203 WebHome
 96 WebStatistics
 42 WebChanges
 13 ActesCampanyaGirona
 12 WebRss
  9 MaterialCampanya
  9 ResultatsMunicipals2003
  8 ArticlesPremsa
  8 WebIndex
  8 WebPreferences
  7 RegidorAjuntamentGirona
 
Aug 2006 1086 0 0 672 WebStatistics
191 WebHome
 46 WebChanges
 28 ResultatsMunicipals2003
 18 ActesCampanyaGirona
 16 LlistaMunicipals2003
 14 MaterialCampanya
 14 RegidorAjuntamentGirona
 14 WebPreferences
 13 ArticlesPremsa
 12 WebIndex
 
Jul 2006 942 0 0 482 WebStatistics
196 WebHome
 74 WebChanges
 32 ActesCampanyaGirona
 19 RegidorAjuntamentGirona
 19 WebNotify
 18 ArticlesPremsa
 17 MaterialCampanya
 14 ResultatsMunicipals2003
 12 WebIndex
 12 WebPreferences
 
Jun 2006 992 0 0 562 WebStatistics
190 WebHome
 52 WebChanges
 32 ActesCampanyaGirona
 22 RegidorAjuntamentGirona
 20 WebPreferences
 19 MaterialCampanya
 15 WebRss
 14 WebIndex
 13 ArticlesPremsa
 10 WebSearch
 
May 2006 890 3 0 319 WebStatistics
273 WebHome
 42 ActesCampanyaGirona
 36 WebChanges
 30 MaterialCampanya
 22 ResultatsMunicipals2003
 21 ArticlesPremsa
 19 RegidorAjuntamentGirona
 19 WebRss
 19 WebPreferences
 18 WebIndex
  3 TWikiGuest
Apr 2006 788 0 0 327 WebStatistics
219 WebHome
 36 ActesCampanyaGirona
 24 ResultatsMunicipals2003
 21 RegidorAjuntamentGirona
 20 WebChanges
 18 ArticlesPremsa
 17 WebNotify
 17 WebRss
 16 LlistaMunicipals2003
 15 MaterialCampanya
 
Mar 2006 822 0 0 417 WebStatistics
154 WebHome
 39 ActesCampanyaGirona
 35 RegidorAjuntamentGirona
 24 WebChanges
 19 WebPreferences
 18 MaterialCampanya
 18 WebRss
 17 WebIndex
 15 WebNotify
 13 ArticlesPremsa
 
Feb 2006 528 0 0 260 WebStatistics
 88 WebHome
 30 ActesCampanyaGirona
 20 MaterialCampanya
 19 RegidorAjuntamentGirona
 14 ResultatsMunicipals2003
 11 ArticlesPremsa
 11 WebIndex
 11 WebChanges
 11 LlistaMunicipals2003
 10 WebSearch
 
Jan 2006 709 0 0 357 WebStatistics
154 WebHome
 23 ActesCampanyaGirona
 18 RegidorAjuntamentGirona
 18 WebChanges
 18 ResultatsMunicipals2003
 17 MaterialCampanya
 17 ArticlesPremsa
 15 LlistaMunicipals2003
 14 WebIndex
 12 WebRss
 
Dec 2005 707 0 0 416 WebStatistics
 96 WebHome
 26 ActesCampanyaGirona
 24 RegidorAjuntamentGirona
 24 ResultatsMunicipals2003
 19 WebChanges
 17 ArticlesPremsa
 14 MaterialCampanya
 13 WebPreferences
 12 LlistaMunicipals2003
 10 WebIndex
 
Nov 2005 185 0 0  68 WebHome
 30 WebStatistics
 15 ActesCampanyaGirona
 10 WebChanges
  8 ArticlesPremsa
  8 RegidorAjuntamentGirona
  8 ResultatsMunicipals2003
  6 WebRss
  6 WebNotify
  5 WebTopicList
  4 MaterialCampanya
 
Oct 2005 390 0 0 174 WebStatistics
 82 WebHome
 20 ActesCampanyaGirona
 17 RegidorAjuntamentGirona
 15 WebIndex
 13 MaterialCampanya
 12 WebChanges
 11 ArticlesPremsa
 10 WebPreferences
  9 WebNotify
  7 WebRss
 
Sep 2005 265 0 0  81 WebStatistics
 56 WebHome
 14 WebIndex
 13 ActesCampanyaGirona
 12 MaterialCampanya
 11 WebPreferences
 11 WebChanges
 11 RegidorAjuntamentGirona
 11 ArticlesPremsa
 10 WebNotify
  9 ResultatsMunicipals2003
 
Aug 2005 141 0 0  37 WebStatistics
 27 WebHome
 12 MaterialCampanya
 12 ActesCampanyaGirona
  8 WebPreferences
  8 RegidorAjuntamentGirona
  6 LlistaMunicipals2003
  5 WebChanges
  5 ArticlesPremsa
  4 WebNotify
  4 WebIndex
 
Jul 2005 112 0 0  43 WebHome
 26 WebStatistics
  6 MaterialCampanya
  5 WebChanges
  5 RegidorAjuntamentGirona
  5 ArticlesPremsa
  4 WebIndex
  4 LlistaMunicipals2003
  3 WebNotify
  3 ResultatsMunicipals2003
  2 WebSearch
 
Jun 2005 219 0 0  50 WebStatistics
 48 WebHome
 15 WebChanges
 14 RegidorAjuntamentGirona
 12 MaterialCampanya
 12 ArticlesPremsa
 11 ResultatsMunicipals2003
 11 ActesCampanyaGirona
 10 WebIndex
 10 LlistaMunicipals2003
  7 WebPreferences
 
May 2005 225 0 0  60 WebStatistics
 52 WebHome
 15 LlistaMunicipals2003
 12 RegidorAjuntamentGirona
 11 ResultatsMunicipals2003
 10 MaterialCampanya
  9 WebChanges
  9 ArticlesPremsa
  8 WebSearch
  8 WebIndex
  8 ActesCampanyaGirona
 
Apr 2005 346 0 0 100 WebHome
 91 WebStatistics
 19 WebChanges
 15 RegidorAjuntamentGirona
 14 LlistaMunicipals2003
 14 ActesCampanyaGirona
 13 MaterialCampanya
 12 WebIndex
 11 WebRss
 10 WebTopicList
 10 WebNotify
 
Mar 2005 245 0 0  98 WebStatistics
 55 WebHome
 11 WebChanges
 10 WebIndex
  9 LlistaMunicipals2003
  8 RegidorAjuntamentGirona
  7 WebSearch
  7 WebRss
  7 MaterialCampanya
  6 WebTopicList
  6 WebPreferences
 
Feb 2005 228 0 0  69 WebStatistics
 38 WebHome
 19 WebChanges
 14 RegidorAjuntamentGirona
 11 LlistaMunicipals2003
 10 ResultatsMunicipals2003
 10 MaterialCampanya
 10 ActesCampanyaGirona
  9 ArticlesPremsa
  7 WebTopicList
  7 WebRss
 
Jan 2005 226 0 0  52 WebHome
 47 WebStatistics
 20 ActesCampanyaGirona
 14 WebChanges
 11 RegidorAjuntamentGirona
 11 LlistaMunicipals2003
 10 WebSearch
 10 MaterialCampanya
 10 ArticlesPremsa
  9 WebPreferences
  8 WebIndex
 
Dec 2004 158 0 0  40 WebHome
 30 WebStatistics
 11 RegidorAjuntamentGirona
 11 LlistaMunicipals2003
 10 MaterialCampanya
 10 ActesCampanyaGirona
  9 ArticlesPremsa
  7 WebIndex
  7 ResultatsMunicipals2003
  5 WebChanges
  4 WebSearch
 
Nov 2004 54 0 0  14 WebHome
  9 WebStatistics
  5 RegidorAjuntamentGirona
  4 WebPreferences
  3 WebIndex
  3 LlistaMunicipals2003
  3 ArticlesPremsa
  2 WebSearch
  2 WebRss
  2 ResultatsMunicipals2003
  2 MaterialCampanya
 
Oct 2004 135 0 0  38 WebHome
 27 WebStatistics
 13 ActesCampanyaGirona
  9 RegidorAjuntamentGirona
  7 WebChanges
  7 MaterialCampanya
  6 WebPreferences
  6 ResultatsMunicipals2003
  5 ArticlesPremsa
  4 WebRss
  4 WebIndex
 
Sep 2004 105 0 0  28 WebHome
 13 WebStatistics
  8 ActesCampanyaGirona
  7 WebPreferences
  7 WebChanges
  7 ResultatsMunicipals2003
  7 LlistaMunicipals2003
  6 MaterialCampanya
  5 WebSearch
  5 WebIndex
  5 ArticlesPremsa
 
Aug 2004 165 0 0  38 WebHome
 32 WebStatistics
 13 WebChanges
 10 MaterialCampanya
  9 ActesCampanyaGirona
  8 LlistaMunicipals2003
  7 WebTopicList
  7 WebPreferences
  7 WebIndex
  7 RegidorAjuntamentGirona
  7 ArticlesPremsa
 
Jul 2004 165 0 0  51 WebStatistics
 50 WebHome
  7 MaterialCampanya
  7 ActesCampanyaGirona
  6 WebPreferences
  6 WebChanges
  6 LlistaMunicipals2003
  5 WebSearch
  5 WebRss
  5 WebIndex
  5 ArticlesPremsa
 
Jun 2004 111 0 0  38 WebHome
 14 WebStatistics
 12 WebChanges
 10 WebTopicList
 10 ActesCampanyaGirona
  5 WebPreferences
  3 WebSearch
  3 WebNotify
  3 WebIndex
  3 MaterialCampanya
  2 WebRss
 
May 2004 65 0 0  31 WebHome
  7 WebStatistics
  4 WebRss
  4 WebIndex
  4 WebChanges
  4 MaterialCampanya
  3 WebPreferences
  2 ResultatsMunicipals2003
  2 ActesCampanyaGirona
  1 WebSearch
  1 RegidorAjuntamentGirona
 
Apr 2004 8 0 0   4 WebHome
  2 ActesCampanyaGirona
  1 WebChanges
  1 ArticlesPremsa
 
Mar 2004 178 0 0  43 WebHome
 27 WebStatistics
 14 WebChanges
 11 WebPreferences
 11 LlistaMunicipals2003
 10 ArticlesPremsa
  9 ResultatsMunicipals2003
  9 MaterialCampanya
  8 WebSearch
  8 WebIndex
  8 RegidorAjuntamentGirona
 
Feb 2004 178 0 0  46 WebHome
 36 WebStatistics
 16 ActesCampanyaGirona
 11 ArticlesPremsa
  9 WebPreferences
  8 MaterialCampanya
  8 LlistaMunicipals2003
  7 WebChanges
  6 WebTopicList
  6 WebSearch
  6 ResultatsMunicipals2003
 
Jan 2004 39 0 0  15 WebHome
  5 WebStatistics
  3 WebRss
  3 WebChanges
  3 ResultatsMunicipals2003
  2 WebIndex
  2 MaterialCampanya
  2 ArticlesPremsa
  1 WebSearch
  1 RegidorAjuntamentGirona
  1 LlistaMunicipals2003
 
Dec 2003 175 0 0  32 WebHome
 20 WebStatistics
 16 MaterialCampanya
 15 WebChanges
 15 LlistaMunicipals2003
 12 ResultatsMunicipals2003
 10 RegidorAjuntamentGirona
 10 ArticlesPremsa
  9 ActesCampanyaGirona
  8 WebRss
  8 WebIndex
 
Nov 2003 289 0 0  63 WebStatistics
 63 WebHome
 23 ActesCampanyaGirona
 17 MaterialCampanya
 16 RegidorAjuntamentGirona
 15 WebPreferences
 15 WebNotify
 14 WebChanges
 13 ArticlesPremsa
 11 WebIndex
  8 WebTopicList
 
Oct 2003 116 0 0  29 WebHome
 13 WebStatistics
  8 MaterialCampanya
  7 WebIndex
  7 WebChanges
  7 ResultatsMunicipals2003
  6 WebPreferences
  6 RegidorAjuntamentGirona
  5 WebTopicList
  5 WebRss
  5 WebNotify
 
Sep 2003 140 0 0  38 WebHome
 12 WebStatistics
 10 LlistaMunicipals2003
  9 WebChanges
  8 WebTopicList
  8 ResultatsMunicipals2003
  8 MaterialCampanya
  7 WebRss
  6 WebSearch
  6 WebNotify
  6 ArticlesPremsa
 
Aug 2003 46 0 0  10 WebHome
  5 WebStatistics
  4 ArticlesPremsa
  3 WebChanges
  3 RegidorAjuntamentGirona
  3 MaterialCampanya
  3 LlistaMunicipals2003
  2 WebSearch
  2 WebRss
  2 WebPreferences
  2 WebIndex
 
Jul 2003 82 0 0  12 WebHome
  7 WebStatistics
  7 ArticlesPremsa
  6 ResultatsMunicipals2003
  6 MaterialCampanya
  5 WebTopicList
  5 WebSearch
  5 WebRss
  5 WebIndex
  4 WebPreferences
  4 WebNotify
 
Jun 2003 224 11 0  57 WebHome
 29 ResultatsMunicipals2003
 15 ActesCampanyaGirona
 14 MaterialCampanya
 12 WebStatistics
 12 WebPreferences
 12 WebChanges
 12 RegidorAjuntamentGirona
 11 ArticlesPremsa
  9 WebNotify
  9 WebIndex
 11 BernatGuixeras

Notes:

  • Do not edit this topic, it is updated automatically. (You can also force an update)
  • TWikiDocumentation tells you how to enable the automatic updates of the statistics.
  • Suggestion: You could archive this topic once a year and delete the previous year's statistics from the table.

Inici · # · Un projecte promogut per Espiral, Motivats, Demopunk Net i més d'un miler de ciutadans independents.