Experiment polític: Un Cavall de Troia per a les eleccions del 25M
Otra Democracia Es Posible
Outra Democracia É Posible

Accedeix a la teva pàgina personal
logo-lit (1K)
una altra democràcia és possible
http://otradem.net

dot_gris (1K) Presentació
dot_gris (1K) Fòrum
dot_gris (1K) Candidatures
dot_gris (1K) Programes electorals
dot_gris (1K) Materials de campanya
dot_gris (1K) Més enllà del 25-M
dot_gris (1K) Preguntes freqüents
dot_gris (1K) Enllaços recomanats
dot_gris (1K) COM PARTICIPAR

Barcelona - darrers canvis
Apr 2008 4 0 0   1 LlistaBarcelona
  1 WebNotify
  1 WebHome
  1 LinksInteressants
 
Oct 2013 83 0 0  12 WebHome
 10 WebChanges
  9 ColaboracionsAmbOdep
  7 PropostesPerBarcelona
  6 LlistaBarcelona
  6 ActesCampanyaBarcelona
  5 PaginaDePracticasWiki
  4 EscenarisPostElectorals
  4 WebIndex
  4 WebSearch
  3 PropuestaDerechosHumanos
 
Nov 2013 5 0 0   2 WebHome
  1 WebSearch
  1 PropostesPerBarcelona
  1 WebChanges
 
Dec 2013 55 0 0   7 ColaboracionsAmbOdep
  6 WebHome
  6 EscenarisPostElectorals
  6 PropostesPerBarcelona
  5 ActesCampanyaBarcelona
  4 PaginaDePracticasWiki
  4 LinksInteressants
  4 LlistaBarcelona
  4 WebChanges
  3 PropuestaDerechosHumanos
  2 WebIndex
 
2015-03 303
(2 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
119 ColaboracionsAmbOdep
  53 PropostesPerBarcelona
  51 WebIndex
  27 WebHome
  13 WebChanges
  11 WebSearch
    6 EscenarisPostElectorals
    6 ActesCampanyaBarcelona
    5 LinksInteressants
    4 PaginaDePracticasWiki
306 TWikiGuest
    3 LeopoldoSalgui
 
2015-04 129
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
48 ColaboracionsAmbOdep
16 WebSearch
14 ActesCampanyaBarcelona
13 WebHome
12 PropostesPerBarcelona
11 WebChanges
10 WebIndex
  3 WebNotify
  1 WebTopicList
  1 WebPreferences
129 TWikiGuest  
2015-05 354
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
116 ColaboracionsAmbOdep
  58 WebSearch
  52 ActesCampanyaBarcelona
  34 WebHome
  31 PropostesPerBarcelona
  15 EscenarisPostElectorals
  15 WebIndex
  12 WebChanges
    8 LinksInteressants
    4 WebSearchAdvanced
354 TWikiGuest  
2015-06 268
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
134 ColaboracionsAmbOdep
  28 WebChanges
  23 PropostesPerBarcelona
  14 PaginaDePracticasWiki
  12 ActesCampanyaBarcelona
  10 WebHome
    9 WebIndex
    7 EscenarisPostElectorals
    6 WebSearchAdvanced
    5 WebSearch
268 TWikiGuest  
2015-07 0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
     
2015-10 237
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
66 ColaboracionsAmbOdep
32 WebChanges
30 WebHome
11 WebSearch
11 PaginaDePracticasWiki
10 WebNotify
10 LinksInteressants
  9 WebSearchAdvanced
  9 WebIndex
  9 PropuestaDerechosHumanos
237 TWikiGuest  
2015-12 174
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
49 ColaboracionsAmbOdep
18 WebChanges
17 WebHome
12 WebSearch
  9 WebSearchAdvanced
  9 PropostesPerBarcelona
  8 WebNotify
  7 ActesCampanyaBarcelona
  7 PaginaDePracticasWiki
  6 WebTopicList
174 TWikiGuest  
2016-01 249
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
106 WebChanges
  32 ColaboracionsAmbOdep
  18 PropostesPerBarcelona
  17 WebHome
  13 WebNotify
    8 WebSearchAdvanced
    7 WebPreferences
    7 WebIndex
    7 PropuestaDerechosHumanos
    6 WebSearch
249 TWikiGuest  
2016-02 5
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
ColaboracionsAmbOdep
PropuestaDerechosHumanos
WebHome
TWikiGuest  
2016-03 35
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
12 ColaboracionsAmbOdep
  6 WebChanges
  5 WebHome
  4 PaginaDePracticasWiki
  3 PropostesPerBarcelona
  2 WebTopicList
  1 WebIndex
  1 ActesCampanyaBarcelona
  1 LinksInteressants
35 TWikiGuest  
2016-09 65
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
11 WebChanges
  6 WebHome
  6 ColaboracionsAmbOdep
  5 PaginaDePracticasWiki
  5 EscenarisPostElectorals
  4 ActesCampanyaBarcelona
  4 WebPreferences
  4 WebNotify
  3 WebSearchAdvanced
  3 PropuestaDerechosHumanos
65 TWikiGuest  
2016-11 42
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
ColaboracionsAmbOdep
WebHome
WebSearch
LinksInteressants
WebNotify
WebIndex
EscenarisPostElectorals
WebPreferences
WebChanges
PaginaDePracticasWiki
42 TWikiGuest  
2016-12 40
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
10 WebChanges
  6 WebHome
  4 LinksInteressants
  4 ColaboracionsAmbOdep
  3 WebLeftBar
  3 PropostesPerBarcelona
  2 EscenarisPostElectorals
  2 WebNotify
  2 WebIndex
  1 ActesCampanyaBarcelona
40 TWikiGuest  
2017-01 9
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebNotify
ActesCampanyaBarcelona
WebChanges
WebLeftBar
WebIndex
EscenarisPostElectorals
TWikiGuest  
2017-03 231
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
33 ColaboracionsAmbOdep
25 WebHome
17 WebSearch
17 WebChanges
14 PropostesPerBarcelona
13 LinksInteressants
13 ActesCampanyaBarcelona
13 WebNotify
13 EscenarisPostElectorals
13 PaginaDePracticasWiki
231 TWikiGuest  
2017-04 109
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
16 ActesCampanyaBarcelona
15 WebNotify
14 PropostesPerBarcelona
11 WebChanges
10 WebHome
  6 WebSearch
  6 EscenarisPostElectorals
  5 LinksInteressants
  5 ColaboracionsAmbOdep
  4 WebIndex
109 TWikiGuest  
2017-05 88
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
16 WebHome
  8 WebSearchAdvanced
  8 WebSearch
  7 WebTopicList
  7 WebIndex
  7 WebChanges
  5 ColaboracionsAmbOdep
  5 WebPreferences
  5 WebNotify
  4 LinksInteressants
88 TWikiGuest  
2017-06 81
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
15 WebHome
12 ColaboracionsAmbOdep
  9 WebSearch
  7 WebPreferences
  7 WebChanges
  5 WebNotify
  4 LinksInteressants
  4 WebIndex
  3 WebLeftBar
  3 EscenarisPostElectorals
81 TWikiGuest  
2017-07 47
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebNotify
WebSearch
WebChanges
WebLeftBar
ColaboracionsAmbOdep
WebSearchAdvanced
PaginaDePracticasWiki
WebPreferences
PropuestaDerechosHumanos
47 TWikiGuest  
2017-09 34
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebPreferences
WebChanges
WebNotify
WebSearch
WebIndex
ColaboracionsAmbOdep
PropostesPerBarcelona
WebTopicList
LinksInteressants
34 TWikiGuest  
2017-10 47
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
14 ColaboracionsAmbOdep
  9 WebHome
  5 WebChanges
  3 WebPreferences
  3 ActesCampanyaBarcelona
  3 WebSearch
  2 WebNotify
  2 WebIndex
  1 PropuestaDerechosHumanos
  1 PropostesPerBarcelona
47 TWikiGuest  
2017-11 13
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
PropostesPerBarcelona
WebSearch
PaginaDePracticasWiki
WebPreferences
ColaboracionsAmbOdep
ActesCampanyaBarcelona
WebNotify
EscenarisPostElectorals
LinksInteressants
13 TWikiGuest  

Inici · # · Un projecte promogut per Espiral, Motivats, Demopunk Net i més d'un miler de ciutadans independents.