Experiment polític: Un Cavall de Troia per a les eleccions del 25M
Otra Democracia Es Posible
Outra Democracia É Posible

Accedeix a la teva pàgina personal
logo-lit (1K)
una altra democràcia és possible
http://otradem.net

dot_gris (1K) Presentació
dot_gris (1K) Fòrum
dot_gris (1K) Candidatures
dot_gris (1K) Programes electorals
dot_gris (1K) Materials de campanya
dot_gris (1K) Més enllà del 25-M
dot_gris (1K) Preguntes freqüents
dot_gris (1K) Enllaços recomanats
dot_gris (1K) COM PARTICIPAR

Alcoi - darrers canvis
Sep 2007 18 0 0   6 WebHome
  4 WebSearch
  2 WebNotify
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebStatistics
  1 WebTopicList
  1 WebIndex
  1 WebPreferences
  1 WebChanges
 
Oct 2013 32 0 0   7 WebHome
  7 WebChanges
  5 WebSearch
  4 WebIndex
  3 WebPreferences
  2 WebSearchAdvanced
  1 WebTopicList
  1 WebStatistics
  1 WebNotify
  1 WebLeftBar
 
Nov 2013 1 0 0   1 WebSearch  
Dec 2013 13 0 0   4 WebHome
  4 WebChanges
  2 WebSearch
  1 WebNotify
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebPreferences
 
2015-03 115
(2 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
38 WebSearch
36 WebHome
14 WebChanges
  7 WebPreferences
  5 WebSearchAdvanced
  5 WebNotify
  4 WebTopicList
  3 WebIndex
  3 WebLeftBar
114 TWikiGuest
    1 LeopoldoSalgui
 
2015-04 54
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
15 WebSearch
14 WebChanges
  8 WebSearchAdvanced
  4 WebNotify
  4 WebHome
  3 WebTopicList
  3 WebLeftBar
  2 WebPreferences
  1 WebIndex
54 TWikiGuest  
2015-05 93
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
51 WebSearch
19 WebSearchAdvanced
  6 WebChanges
  5 WebHome
  5 WebPreferences
  4 WebNotify
  2 WebLeftBar
  1 WebIndex
93 TWikiGuest  
2015-06 98
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
29 WebSearch
19 WebChanges
11 WebSearchAdvanced
  8 WebIndex
  8 WebNotify
  8 WebPreferences
  6 WebTopicList
  5 WebLeftBar
  4 WebHome
98 TWikiGuest  
2015-07 0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
     
2015-10 130
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
37 WebChanges
18 WebPreferences
16 WebHome
16 WebSearch
10 WebTopicList
10 WebIndex
  9 WebSearchAdvanced
  7 WebNotify
  7 WebLeftBar
130 TWikiGuest  
2015-11 88
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
20 WebHome
17 WebPreferences
10 WebSearch
  9 WebNotify
  9 WebChanges
  7 WebIndex
  6 WebSearchAdvanced
  6 WebLeftBar
  4 WebTopicList
88 TWikiGuest  
2015-12 85
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
14 WebChanges
13 WebHome
10 WebNotify
10 WebSearch
  9 WebPreferences
  8 WebTopicList
  8 WebIndex
  7 WebSearchAdvanced
  6 WebLeftBar
85 TWikiGuest  
2016-01 84
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
19 WebHome
13 WebChanges
11 WebPreferences
11 WebSearch
  7 WebSearchAdvanced
  7 WebNotify
  6 WebIndex
  6 WebTopicList
  4 WebLeftBar
84 TWikiGuest  
2016-03 9
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebChanges
WebNotify
WebSearchAdvanced
WebHome
TWikiGuest  
2016-09 27
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
10 WebChanges
  4 WebHome
  4 WebSearchAdvanced
  3 WebTopicList
  2 WebSearch
  1 WebIndex
  1 WebNotify
  1 WebLeftBar
  1 WebPreferences
27 TWikiGuest  
2016-11 15
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
10 WebChanges
  2 WebSearch
  1 WebHome
  1 WebPreferences
  1 WebNotify
15 TWikiGuest  
2016-12 42
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
19 WebChanges
  5 WebSearch
  4 WebHome
  4 WebNotify
  3 WebTopicList
  3 WebPreferences
  2 WebLeftBar
  1 WebSearchAdvanced
  1 WebIndex
42 TWikiGuest  
2017-01 2
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebChanges
WebSearchAdvanced
TWikiGuest  
2017-03 107
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
15 WebNotify
14 WebSearch
13 WebIndex
12 WebHome
12 WebPreferences
12 WebChanges
10 WebLeftBar
10 WebTopicList
  9 WebSearchAdvanced
107 TWikiGuest  
2017-04 70
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
18 WebTopicList
16 WebLeftBar
10 WebHome
  5 WebSearchAdvanced
  5 WebSearch
  5 WebChanges
  4 WebPreferences
  4 WebNotify
  3 WebIndex
70 TWikiGuest  
2017-05 61
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
15 WebChanges
  9 WebHome
  8 WebSearch
  8 WebNotify
  6 WebSearchAdvanced
  6 WebPreferences
  3 WebIndex
  3 WebTopicList
  3 WebLeftBar
61 TWikiGuest  
2017-06 64
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
13 WebHome
  8 WebChanges
  8 WebIndex
  8 WebSearch
  7 WebNotify
  6 WebTopicList
  5 WebLeftBar
  5 WebSearchAdvanced
  4 WebPreferences
64 TWikiGuest  
2017-07 27
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebChanges
WebHome
WebIndex
WebSearch
WebNotify
WebPreferences
WebSearchAdvanced
WebTopicList
WebLeftBar
27 TWikiGuest  
2017-09 32
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebChanges
WebHome
WebNotify
WebIndex
WebPreferences
WebSearch
WebSearchAdvanced
WebTopicList
WebLeftBar
32 TWikiGuest  
2017-10 33
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebChanges
WebNotify
WebHome
WebIndex
WebLeftBar
WebPreferences
WebSearch
WebSearchAdvanced
WebTopicList
33 TWikiGuest  
2017-11 7
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
WebHome
WebChanges
WebNotify
WebSearch
WebPreferences
TWikiGuest  

Inici · # · Un projecte promogut per Espiral, Motivats, Demopunk Net i més d'un miler de ciutadans independents.